- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. septembra 2016

Pobožnosť prvej soboty v Šaštíne

Ľudovít Košík
Tretieho septembra 2016 sa v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ako je to tradíciou v prvú sobotu mesiaca už viac než štvrťstoročie, konala pobožnosť fatimskej soboty. Tá septembrová bola dožinková, spojená s poďakovaním za tohtoročnú úrodu. Začala sa spoločnou modlitbou slávnostného ruženca, pokračovala eucharistickým požehnaním a ďakovnou svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský s dekanom šaštínskeho dekanátu Milanom Čanigom, správcom šaštínskej baziliky donom Jánom Cverčkom a ďalšími prítomnými kňazmi.

K sprievodu s obetnými darmi sa pridali mnohí krojovaní účastníci s blízkych i vzdialených obcí Záhoria, ktorí niesli chlieb, víno, plody a produkty z tohtoročnej úrody i dožinkové vence. Všetci prítomní tak prejavili svoju vďačnosť Pánu Bohu za požehnanie úrody na poliach a v záhradách.
Šaštínska bazilika (Foto: PriestorNet)
Otec arcibiskup vo svojom príhovore zdôraznil potrebu vďačnosti za dary, ktoré denne dostávame od Boha, ktoré niekedy prijímame ako samozrejmosť, no ony samozrejmé nie sú. I keď je potrebné pri poľnohospodárskych prácach aj ľudské úsilie, ono samo nestačí. Boh je ten, kto dáva vzrast i podmienky a mnohé dary, za ktoré je potrebné prejaviť vďačnosť. V homílii, v ktorej vychádzal aj z biblických čítaní dňa, pripomenul tiež potrebu a dôležitosť zachovávania Pánovho dňa, ktorý sa zo židovskej soboty po Ježišovom zmŕtvychvstaní zmenil na nedeľu. Mnohí strácajú v súčasnosti svoju kresťanskú identitu i preto, že zanedbávajú slávenie sviatočného dňa, v ktorom by malo byť viac času venovaného Bohu.
V závere sa don Čverčko poďakoval otcovi arcibiskupovi za jeho účasť na ďakovnej pobožnosti i slávení svätej omše, ako aj všetkým prítomným kňazom, aj tým, ktorí vysluhovali sviatosť pokánia v spovedniciach, i veriacim, ktorí sa aktívne zapojili do bohoslužby a priniesli produkty z úrody a v tento sobotný podvečer sa zjednotili k spoločnej modlitbe v národnej bazilike.
Ľudovít Košík
::
Odporúčané:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.