- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. septembra 2016

Spoza čiary – priamo do hry

Predstavujeme novú knihu Milana Kupeckého
V týchto dňoch vychádzajú v knižnej podobe satiricko-humoristické texty Milana Kupeckého so športovou tematikou, doplnené ilustráciami – karikatúrami štyroch autorov: Vladimíra Pavlíka, Františka Mráza, Františka Bojničana a Pavla Švancára. 
Textová zložka knihy, nazvanej príznačne Spoza čiary, pozostáva hlavne z aforizmov, ale obsahuje aj iné literárne útvary. Ide teda o pestrú mozaiku myšlienok, slov a obrazov, ktorá môže zaujať nielen športovca či športového fanúšika.
V úvodnom slove autor s humorom sebe vlastným píše: 

„Ako dlhoročný zaslúžilý futbalista často zohrievajúci lavičku náhradníkov som mal vždy veľa času premýšľať, a tak som dumal nad slabými výkonmi spoluhráčov, nesprávnymi verdiktmi rozhodcov, zlou taktikou trénerov, neslušným správaním fanúšikov, vrátane manierov spoluhráčov, až som prišiel na množstvo vtipných a humorných myšlienok v podobe aforizmov, humoresiek, fejtónov a vtipov, ktoré vám, vážení čitatelia, práve v tejto knihe predkladám. Dovoľujem si vás však upozorniť, že všetky uvedené príspevky musíte brať predovšetkým športovo, s nadhľadom, prípadne, ako sa vraví, s rezervou.“

Na dôvažok ponúkame malý výber z autorových aforizmov:
Bol to svojím spôsobom vynikajúci hráč. Dokázal ťažiť z dobrej hry ostatných.
Futbal by bol hrou, keby neexistovali peniaze.
Nie každý, kto nás dobehne, je športovec.
Aj na tenkom ľade možno robiť hrubé chyby.
Rada rozhodcovi: Pískaj tak, aby ťa nevypískali.
Chodec: Veľkú výhodu mám v tom, že nemusím kráčať s dobou a módou.
Boxer: Dôležité je nielen brať, ale i dávať.

::
Milan Kupecký: Spoza čiary
Nové Zámky, Vydavateľstvo H+S, 2016
::
Internetová stránka Milana Kupeckého: milankupecky.eu
::
Súvisiace články:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.