- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. decembra 2016

Slovo na nedeľu (48)

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 
(Mt 2, 1–2)
Epifánia alebo Zjavenie Pána, alebo sviatok Troch kráľov. Zaujímavé je, že v Písme evanjelista Matúš nepíše o „troch kráľoch“, ale o „mudrcoch z východu“, pričom ich počet nijako nekonkretizuje. A nepíše ani o nám známych kráľoch, ale o mudrcoch. Ktovie, ako sa potom tieto slová pretransformovali do podoby, ktorú poznáme. Zaujímavý je aj príbeh „hviezdy“.

A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.
(Mt 2, 9)
Odvtedy celé generácie astronómov snažia sa vysvetliť tento úkaz. Vzniklo množstvo rôznych teórií. Niektorí hviezdu odmietali ako výmysel alebo ju pripodobňovali k rôznym kométam a konšteláciám nebeských telies... Neviem, prečo neprijímajú jednoduché vysvetlenie – hviezdu poslal Boh, aby ukázala miesto, kde sa narodil Mesiáš. Nedovolí im to ich pýcha?
Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
(Mt 2, 10)
Mudrci, ktorí zbadali hviezdu, sa nezľakli, nepodľahli panike. Nepovažovali tento úkaz za predpoveď nejakého nešťastia, naopak, zaradovali sa. Môžeme sa opýtať: Kde mali istotu, že táto hviezda označuje príchod Mesiáša? Kto im umožnil pochopiť význam nečakane sa objavenej hviezdy? Určite dostali vnuknutie od Boha, pretože prejsť od „východu“ až do Betlehema nebolo v tých časoch jednoduché ani bezpečné.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
(Mt 2, 11)
Zaujímavé je pomenovanie obydlia, do ktorého mudrci vošli – do domu. Teda už nie do maštale. Čo však nič nemení na tom, že Ježiša napokon uvideli presne tak isto, ako pastieri, ktorí prišli niekoľko dní pred nimi. (Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Lk 2, 16) Mudrci padajú na zem a klaňajú sa. Ako sa cítila Mária, keď sa udalosť stala? Určite bola nesmierne prekvapená. Alebo aj nie. Vedela, že Syn je Božím synom. Mudrci nespomínajú Jozefa (na rozdiel od pastierov). Možno v tej chvíli tam nebol. Prípadne, mudrci mu nevenovali pozornosť. Ich myseľ bola sústredená iba na Dieťa, ktoré bolo pri svojej Matke. Mudrci odovzdávajú svoje dary, keďže boli tri (zlato, kadidlo, myrha) možno odtiaľ vznikla domnienka, že aj darcov bol rovnaký počet.
Tieto moje úvahy sú vyslovene subjektívne. Máme právo zamýšľať sa nad slovami Písma a rozjímať nad nimi. Môžeme sa mysľou preniesť do tých čias a predstaviť si dané udalosti. Môžem vás všetkých ubezpečiť, že je to nádherné a inšpirujúce!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (47)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.