- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. marca 2017

Redakčný vestník – marec 2017

Humoristicko-satirická tvorba je integrálnou súčasťou kultúrneho spektra. Vie prispieť k lepšiemu (seba)poznaniu. Má preto svoje miesto aj v PriestorNete. Na pokračovanie predstavujeme našich popredných karikaturistov – niekoľko medailónov už bolo publikovaných, ďalšie chystáme (rubrika Satirikon).
Hlavnou obsahovou zložkou nášho portálu však zostáva uvažovanie o náboženstve a spoločnosti, o kresťanských princípoch, o ceste, ktorou by sme sa mali uberať. Chceme svojou troškou prispieť k tomu, čo považujeme za správne a dobré – v presvedčení, že ľahostajnosť sa nevypláca.

Nastávajúce pôstne obdobie môžeme zobrať ako výzvu a príležitosť. Hľadajme pravdu a ona nás oslobodí. Vnímajme znamenia čias. Ľudovít Košík píše: „Demokracia dosahuje svoje hranice, pretože bez morálky obstáť nemôže“ (Arogancia bohatých). Čo to znamená? Stojíme na prahu ďalšieho dejinného zlomu? Bez otázok niet odpovedí...
Dočítania v PriestorNete!
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie našej klubovej edície,
napíšte nám na adresu redakcia@priestornet.com.
Na každý e-mail odpovieme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.