- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. apríla 2017

Od ľudského k božskému

Načo je človek na svete? Aby si užíval? To isto nie. Je tu nato, aby naplnil svoj údel, aby dosiahol veľkosť, aby sa stal svätým, teda blízkym Bohu. Byť svätým znamená opierať sa o Boha, dúfať v neho, plniť jeho vôľu.
Nepotrebujeme ovládnuť svet ani ovládnuť iných, potrebujeme ovládnuť seba, svoje vášne, emócie a hriešne sklony; inými slovami: spriateliť, zmieriť sa so sebou, cítiť sa dobre vo svojej koži... Mať dobrý vzťah k sebe, k Bohu, k ľuďom, a to za každých okolností.

Pritom však človek nesmie ustrnúť. Kresťan nezostáva uväznený vo svojej prirodzenosti, ale prekonáva ju, dvíha sa nad ňu. Smeruje od telesného k duchovnému, od ľudského k božskému. Niekedy môžeme zapochybovať, či je to možné, ale živé príklady svätcov vyvracajú všetky pochybnosti.
Ján Maršálek
::
Čítajte ďalej:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.