- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. apríla 2017

Rehoľníkov v Rakúsku pribúda, rehoľníčok ubúda

Karol Dučák
Podľa nedávno zverejnenej štatistiky k 1.1. 2017 žilo a pôsobilo v rakúskych reholiach 5.211 žien a mužov. Štatistika potvrdila trend znižovania celkového počtu mužov a žien v reholiach, charakteristický pre posledné roky. Zaznamenaný však bol aj jeden potešiteľný fakt. Rakúske mužské rády zaznamenali v poslednom roku mierny rast.
Celkový počet nových rehoľníčok a rehoľníkov, ktorí v roku 2016 vstúpili do rádov, zostal v podstate rovnaký ako rok predtým: v roku 2016 to bolo 99 mužov a žien, kým v roku 2015 ich bolo presne 100.

Prvého januára 2017 pôsobilo v 105 ženských reholiach na území Rakúska 3.483 žien (rok predtým ich bolo 3.643, teda o 160 viac). Len 3,3 % z celkového počtu rehoľníčok je vo veku do 40 rokov, kým starších ako 75 rokov je až 57,3 % rehoľníčok. Možno teda konštatovať, že ženským reholiam v Rakúsku akútne chýba dorast, ktorý by zlepšil ich nepriaznivé vekové zloženie.
Z 1.728 rehoľníkov, pôsobiacich v Rakúsku v 87 mužských rádoch, je 1.328 rehoľných kňazov a 400 rehoľných bratov. Rok predtým bolo v Rakúsku iba 1.696 rehoľníkov. Môžeme teda konštatovať, že v priebehu roka v Rakúsku pribudlo 32 nových rehoľníkov. Z nich je 15,2 % mladších ako 40 rokov a 28,7 % starších ako 75 rokov. Vekové zloženie mužov v rakúskych reholiach je teda výrazne priaznivejšie ako vekové zloženie rakúskych ženských rehôľ.
Karol Dučák
Zdroj: Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 2. April 2017. Nr. 14, s. 2.
::

1 komentár:

  1. Priznám sa, prekvapilo ma, že mužské rehole sú na tom (z hľadiska vekovej štruktúry) lepšie ako ženské. A je to azda pozitívny prvok.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.