- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. júna 2017

Čo nové prináša Kirche bunt

Vek žien, ktoré sa rozhodujú pre materstvo, sa hrozivo zvyšuje. Priemerne takmer tridsať rokov má žena v Rakúsku, keď porodí svoje prvé dieťa. Ženy pritom poväčšine ostávajú pri jednom alebo dvoch deťoch. Počet matiek s tromi deťmi poklesol od roku 1960 o 49,6 percenta. Toto neveští nič dobrého pre budúcnosť krajiny.
::
Pred sedemdesiatimi rokmi, 12. 5. 1947, bolo založené Katholische Frauenbewegung Österreichs (Katolícke ženské hnutie Rakúska). So svojou členskou základňou 150 tisíc členov je najväčšou laickou organizáciou, ako aj najväčšou ženskou organizáciou v Rakúsku.

::
Rakúsko patrí medzi vyspelé krajiny sveta, no – ako vyplýva z údajov EÚ-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) – ešte stále je v tejto alpskej krajine 1,5 milióna ľudí postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 18 percent obyvateľstva, čo je pokles oproti roku 2015 (18, 3 percenta), pričom ešte v roku 2008 bolo postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením až 20,6 percenta Rakúšanov. Rizikových faktorov, ktoré iniciujú proces pauperizácie (schudobňovania), je viacero: nezamestnanosť, nedostatočné vzdelanie, vysoké náklady na bývanie...Z krajín Európskej únie najmenšie riziko pauperizácie hrozí v Českej republike, nasledovanej Švédskom a Holandskom. Rakúsko spolu s Francúzskom sú na šiestom mieste, najvyššie riziko je v Grécku, Rumunsku a Bulharsku. V Grécku je postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením 36 percent, v Bulharsku 41 percent obyvateľov.
::
Priemerne 230 kilometrov ročne prejdú peši obyvatelia Dolného Rakúska pri dochádzke do školy, zamestnania, obchodov a vôbec, pri plnení svojich každodenných povinností. Celorakúsky priemer je 265 kilometrov.
::
Najmladším biskupom v súčasnosti na svete sa stal minorita z Ľvova. Je ním 39-ročný Eduard Kava, ktorého pápež František nedávno vymenoval za svätiaceho biskupa ukrajinskej arcidiecézy Ľvov. Nie je to však najmladší biskup v dejinách Katolíckej cirkvi. Primát v tomto smere stále drží v Írsku narodený kardinál John Joseph Glennon (1862–1946), ktorý mal 33 rokov, keď ho za biskupa vymenoval pápež Lev XIII.
::
Medzi piatimi novými kardinálmi, ktorých nedávno vymenoval pápež František, je aj prvý Švéd v dejinách Katolíckej cirkvi. Pritom tento muž je bývalý protestant, ktorý do Katolíckej cirkvi konvertoval vo veku dvadsať rokov. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1979 a v roku 1998 sa stal biskupom diecézy Štokholm, ktorá zahŕňa celé Švédsko. Patrí k nej oficiálne 116 tisíc katolíkov, ale podľa odhadov je ich až okolo 150 tisíc.
::
Veľkou záverečnou svätou omšou v podzemnej bazilike sv. Pia X. a rozlúčkovou slávnosťou  sa 21. mája skončila 59. medzinárodná vojenská púť do Lúrd. Štvordňovej púte sa zúčastnilo takmer 12 tisíc vojakov, príslušníkov viac ako tridsiatich národov. Z Rakúska pricestovalo okolo 500 vojakov na čele s vojenským biskupom Wernerom Freistetterom. Medzinárodné vojenské púte sa konajú od roku 1958 aod samého začiatku sa ich zúčastňujú aj rakúski vojaci. Toto medzinárodné hnutie sa vyvinulo z púte francúzskych vojakov do Lúrd v roku 1944.
::
Pred sedemdesiatimi rokmi bol založený Katholischer Akademikerverband (Katolícky akademický spolok). Jeho zakladateľom bol Msgr. Otto Mauer (1907–1973), kňaz, umelec a mecenáš, ktorý od roku 1946 vydával časopis Wortund Wahrheit (Slovo a pravda). Z jeho popudu vytvorili redaktori a autori o rok neskôr organizáciu Katholischer Akademikerverband. Je súčasťou laického apoštolátu v Katolíckej cirkvi, ktorý sa orientuje predovšetkým na intelektuálne, umelecky a duchovne aktívnych laikov.
::
Presne 44 890 civilných sobášov bolo uzavretých v Rakúsku v roku 2016. Je to o 388 viac ako rok predtým. V percentuálnom vyjadrení ide o nárast o 0,9 percenta. Najstarší pár vytvorili dvaja ľudia v požehnanom veku: 83-ročný muž sa oženil s 84-ročnou ženou.

           
Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 14. Mai 2017. Nr. 20.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 21. Mai 2017. Nr. 21.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 28. Mai 2017. Nr. 22.
::
Odporúčané:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.