- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. novembra 2016

Z rakúskej katolíckej tlače

Karol Dučák
Inštitút na výskum verejnej mienky IMAS uskutočnil od polovice júna do polovice júla anketu, zameranú na prieskum intenzity náboženského života Rakúšanov. Ankety sa zúčastnilo 1008 ľudí vo veku nad šestnásť rokov. Pozrime sa na niektoré z výsledkov ankety.
S tvrdením „Rakúsko je katolícka krajina a takou by malo aj ostať“ súhlasilo 51 percent Rakúšanov „veľmi dôrazne“ a ďalších 25 percent súhlasilo „vcelku dôrazne“. Aj kresťanský ráz škôl a škôlok by mal podľa väčšiny respondentov ostať zachovaný. Až 76 percent opýtaných sa vyjadrilo, že by deťom a mládeži mali byť prezentované kresťanské hodnoty. O niečo menej – 69 percent respondentov je proti odstraňovaniu krížov a kresťanských symbolov zo školských zariadení.

Anketa odhalila aj jednu smutnú skutočnosť. Iba osem percent Rakúšanov sa pravidelne zúčastňuje na svätých omšiach. Ďalších 19 percent chodí na sväté omše len príležitostne a 32 percent nechodí vôbec. Počet Rakúšanov, pravidelne chodiacich na sväté omše, teda klesol na jednu tretinu oproti roku 1973, keď pravidelne chodila na sväté omše štvrtina Rakúšanov.
::
Túžba mladých Afričanov po kňazskom povolaní je obdivuhodná. Chudoba afrických krajín však často znemožňuje uskutočniť ich životný sen. Preto im pomocnú ruku podávajú bohatšie krajiny sveta. Ujíma sa ich aj Katolícka cirkev v Rakúsku. Relatívne nedávno (6. novembra) bol v Unterwaltersdorfe, v diecéze St. Pölten, vysvätený za kňaza 37-ročný kamerunský salezián Dr. Simplice Tchoungang, ktorý vstúpil do rehole v roku 2004. Okrem rodných kamerunských jazykov bulu a bamileke ovláda tento vzdelaný Kamerunčan aj nemčinu, angličtinu, francúzštinu, španielčinu a čiastočne portugalčinu. Od roku 2011 žije vo Viedni, kde študoval teológiu. Saleziáni sú druhou najväčšou katolíckou rehoľou s 15 300 členmi v 132 krajinách sveta. V Rakúsku je ich sedemdesiat. Zakladateľom rehole bol svätý Ján don Bosco (1815–1888).
::
Kým v Ázii a Afrike zaznamenávajú rehole sľubný rast, v Európe naopak slabnú. Podľa štatistickej ročenky, vydanej Vatikánom v roku 2016 (týkajúcej sa roku 2014), celkový počet rehoľníkov a rehoľníčok vo svete klesá. Obzvlášť nepríjemný pokles zaznamenali ženské rehole. V roku 2014 bolo v reholiach na svete 682 729 žien. To je však o 10 846 rehoľníčok menej ako v roku 2013. Percentuálne to znamená zníženie o cca 1,6 percenta. Rehoľných kňazov bolo v roku 2014 o 321 menej ako rok predtým a laických bratov o 694 menej. V roku 2014 však v porovnaní s rokom 2013 mierne narástol počet členov sekulárnych inštitútov (plus 185) a stálych diakonov z náboženských inštitútov (plus 67). Celkovo bolo vo svete k rozhodujúcemu dňu 31. decembra 2014, na ktorý sa vzťahuje posledná ročenka, 873 089 osôb patriacich k inštitútom zasväteného života. To bolo o 1,3 percenta, teda v číselnom vyjadrení o 11 676 zasvätených osôb menej ako v roku 2013.
Jednotlivé kontinenty však zaznamenali výrazne rozdielny vývoj. Najväčší pokles nastal v Európe. Zvlášť v ženských reholiach, ktoré v priebehu jedného roka zaznamenali pokles o tri percentá. Pokles nastal aj na americkom kontinente. Naopak v Ázii vzrástli rehole o 211 352 členov (plus 0,94 percenta) a v Afrike o 93 570 členov (plus 1,19 percenta).
::
Pred sto rokmi, 21. novembra 1916, zomrel po 68 rokoch panovania cisár František Jozef I. Bol to pravoverný katolík, ale zároveň prívrženec náboženskej slobody. Cisár už vtedy pochopil, že je nespravodlivé človeku násilím vnútiť akékoľvek náboženské presvedčenie. Ním vydané zákony, napríklad Islamgesetz (Zákon o islame), umožnili plnú náboženskú slobodu v Rakúsko-Uhorsku.


Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 6. november 2016. Nr. 45.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 13. november 2016. Nr. 46.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 20. november 2016. Nr. 47.
::
Odporúčané:
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.