- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. júla 2017

Slovo na nedeľu (76)

Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov.
(Lk 16, 20)
Nie každému je dopriate pobývať na zemi v pohode a v blahobyte. Sociálne rozdiely boli vždy. Aj za čias Pána, a sú zreteľné aj dnes. Niekto si po celý život užíva, má takmer všetko, čo si môže zmyslieť. Naproti tomu iný žije v biede. Má nielen nedostatok základných životných potrieb, ale navyše je ešte aj poznačený bolesťou a utrpením.
Presne takýto príbeh opisuje evanjelista Lukáš. Dvaja muži: boháč a Lazár. Ten prvý si užíva, žije v blahobyte a hojnosti. Jeho srdce je však zatvrdnuté, bezcitné. Môžeme povedať – je to egoista najhrubšieho zrna, lakomec. Bol slepý a hluchý, nevidel, nechcel vidieť hladného a chorého Lazára. Nepočul jeho stony a nárek. Nevšímal si ho. Mal hojnosť a nič iné ho nezaujímalo.

Lazár – človek, ktorý sa mohol cítiť ako úplne zabudnutý, nepotrebný, odvrhnutý na okraj záujmu. Na okraj spoločnosti. Príde však to, čomu sa nik nemôže vyhnúť. Smrť. Obaja prichádzajú na „druhý breh“. A nastáva okamih pravdy – Lazár sa ocitá v nebi:  „Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona“ (Lk 16, 22 a).
A potom: „Zomrel aj boháč a pochovali ho“ (Lk 16, 22 b). Príbeh pokračuje ďalej: „A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ (Lk 16. 23–24).
Život boháča a Lazára dostáva úplne inú dimenziu. Všetko sa obráti. Lazár je v nebi a je mu dopriate všetko, ba aj viac, o čo bol ochudobnený. A boháč – ostáva na opačnej strane a zakúsi omnoho viac bolestí ako chudák Lazár. A okrem toho je medzi nimi veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť z jednej strany na druhú (porov. Lk 16, 26).
Príbeh je skončený. Nedá nijako zmeniť. Pán odplatil Lazárovi všetky strádania a naopak, boháčovi dal možnosť skúsiť to, čo dovtedy nepoznal.
Majme otvorené oči a všimnime si, či náhodou aj pri našich dverách nie je Lazár, ktorý potrebuje od nás trošku pomoci... Dokážem pomôcť iným a viem sa podeliť?
Nebyť nevšímavým voči chudobným a chorým! A hlavne – vedieť pomôcť! Majme na pamäti, že každý náš skutok bude spravodlivo posúdený a ohodnotený.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (75)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.