- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. októbra 2017

Slovo na nedeľu (91)

Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
(Jn 10, 9)
Ježiš sám o sebe hovorí, že je „brána“. Vieme, že brána je určitý priestor, ktorým musíme prejsť, aby sme sa dostali do priestoru, ktorý je ohradený. Nedá sa doň nijako inak vojsť, iba cez bránu. Samozrejme, brána musí byť otvorená. Iba vtedy ju môžeme prekročiť a prejsť na druhú stranu.
To isté môžeme povedať aj o našom Pánovi. Všetci túžime, aby sme mohli prejsť do priestoru, ktorý nazývame Kráľovstvo nebeské. Alebo jednoduchšie – nebo. Prípadne, chceme spočinúť pri našom Pánovi a vidieť Jeho tvár. Kráľovstvo nebeské je ohraničený priestor a nie každému sa podarí doň dostať. Iba cez jednu jedinú bránu – ktorou je Ježiš. Brána je veľmi, veľmi úzka a prejsť cez ňu nie je jednoduché.

Iba ten, koho „pustí“ Pán, sa dostane ďalej. On – Pán Ježiš – ti umožní, aby sa ti splnilo všetko, po čom si túžil ešte vo svojom pozemskom živote. Ježiš je láskavý a milosrdný. Pozná každého z nás. Iba ten, kto zachováva Jeho slová a drží sa Jeho učenia, prejde cez bránu. K bráne vedie cesta. Môže sa nám zdať, že je veľmi ťažká. Možno. Uvedomme si však, že Boh pred nás kladie iba také prekážky, ktoré dokážeme prekonať. Boh vie o našich slabostiach. O našich hriechoch. Boh chce, aby každý, kto v neho verí, prešiel bránou. Bránou Jeho Syna. Potom nájde tú najúžasnejšiu pastvu – byť v prítomnosti Pána a tešiť sa spolu s ním. Užívať si všetky dobrá a potešenia, ktoré nám prisľúbil.
Nedajme sa odradiť našimi čiastočným neúspechmi a zlyhaniami. Vždy, keď spadneme, uvedomme si to a snažme sa polepšiť. Pán je trpezlivý a má pochopenie pre naše zlyhania a slabosti. Cesta k bráne je skutočne ťažká, ale stojí za všetku námahu! Nie je nič krajšie ako prejsť cez ňu na druhú stranu!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (90)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.