- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. decembra 2017

Advent a dnešný svet

Ilustračná snímka: PriestorNet
(Advent 2017)
Obdobie od štvrtej nedele pred Vianocami až do štedrého dňa sa nazýva Advent, čo v preklade znamená príchod. S jeho začiatkom sa začína aj nový cirkevný rok. Slúži ako prípravné obdobie pred Vianocami, počas ktorého sa na ich slávenie máme dobre pripraviť. Na Vianoce sa väčšina ľudí síce pripravuje – po materiálnej stránke, ale zanedbáva prípravu duchovnú, ktorá je oveľa dôležitejšia, má oveľa väčší význam; od nej závisí,nakoľko intenzívne Vianoce prežijeme vo svojom vnútri, či ich posolstvo zostane natrvalo zasadené v našom srdci.
Vianoce sú v prvom rade oslavou príchodu Ježiša Krista na tento svet. On naozaj prišiel, aby nás naučil, ako máme žiť. Na jeho príchod sa ľudstvo pripravovalo, ako to máme opísané v Svätom písme, od stvorenia sveta.

Poznáme spôsob prípravy na Vianoce v našej národnej tradícii. Po zbere úrody sa pulz života preniesol do domácností a do rodín, zintenzívnil sa náboženský život, slávili sa viaceré sviatky. Adventné obdobie mávalo svoj duchovný aj materiálny rozmer, bolo intenzívne prežívané, patrili k nemu mnohé zvyky, ktoré sa dedili z generácie na generáciu, jeho súčasťou bol pôst, modlitba a almužna.
Dnešný svet má tiež akýsi vzor prípravy na Vianoce. Pozostáva väčšinou z vianočnej  výzdoby domácnosti, varenia, pečenia, nekonečného blúdenia po vianočných trhoch a obchodných centrách a zo zháňania darčekov. Väčšine našich súčasníkov takáto povrchná príprava celkom postačuje. Duchovný prvok je v živote mnohých, žiaľ, akoby cudzí a nepotrebný.
Ježiš prichádza práve preto, aby dal zmysel našej existencii a všetkému nášmu konaniu. Bez neho všetko stráca zmysel. Ak chceme prežiť Vianoce v celej šírke a hĺbke ich posolstva, v ich podstate, tak bez dobrej prípravy a dobre prežitého Adventu je to nemožné. Treba sa nám dobre pripraviť najprv vnútorne a potom aj vonkajškovo, v rovine osobnej, rodinnej i spoločenskej. Veľmi nám k tomu môžu prispieť postavy Starého zákona, ktoré pripravovali ľudstvo na prvý príchod Krista. Proroci hovorili, že príde Mesiáš, že spasí svet. Osobitne prorok Izaiáš, ktorý hlásal: „Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Po niekoľkých storočiach tieto slová od neho prevzal Ján Krstiteľ, žijúci na púšti životom modlitby a odriekania. Mária, ktorá prijala v tichosti a pokore posolstvo od anjela, aj keď mnohému nerozumela, odišla k Alžbete, aby jej slúžila...
Naša príprava na Vianoce a náš kresťanský život je zároveň prípravou na druhý príchod Krista na konci sveta i na náš odchod z tohto sveta, čas ktorého nepoznáme, keď budeme nútení vydať počet z nášho hospodárenia. A vtedy sa materiálne hodnoty stanú celkom nepotrebnými, ale bude dôležité bohatstvo duchovné. Materiálne hodnoty majú len ten zmysel, aby poslúžili na získanie hodnôt duchovných.
Nech je Adventné obdobie príležitosťou, aby sme obohatili svoj život o konkrétne skutky pokánia, sebazaprenia, modlitby, obety a služby. Počúvajme pozorne hlas adventných kazateľov a využime tento čas na prehĺbenie svojho duchovného života a vzťahu s Bohom i na zlepšenie našich vzťahov s inými. Potom budú naše Vianoce naozaj radostné.
Ľudovít Košík
::
Rozhovor s autorom:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

3 komentáre:

 1. K Adventu patria rorátne sväté omše – dnes som sa takej zúčastnil: zavčasu ráno, ešte za tmy, bez elektrického osvetlenia, iba pri svetle sviečok... Byť katolíkom je krásne!

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný5.12.17

  Stalo sa už tradíciou, že na záver roka sa každoročne uskutoční v miestnom kostole Cyrila a Metoda v Radave Vianočný koncert. Jeho organizátorom je Občianske združenie Za krajšiu Radavu, ktorému šéfuje Judr. Martin Vreštiak. No pozornosť a pochvalu si zasalúžia aj - starosta obce Ing. Marián Chrenko ako i organizátori a sponzori podujatia A v neposlednom rade miestny farár vdp. Imrich Kováč, ktorý má pochpenie aby sa koncerty mohli konať v priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda. Pozoruhodné na tejto sviatočnej udalosti je, že sa z roka na rok na nej zúťastňuje čoraz viac výnamných osobností nášho kultúrneho, politického a spoločenského života, a aj čo sa týka programu má stúpajúcu tendenciu smerom ku kvalite.
  Aj tohoročný Vianičný koncert, ktorý je vrcholom celoročnej činnosti združenia Za krajšiu Radavu, sa ponesie v znamení bohatého kultúrneho progamu. Budú v nom účinkovať poprední slovenskí umelci, známi nielen doma ale i v zahraničí - nevidiaci spevák Marián Bango a sólista opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát. K nim sa pridružia - spevácky talent Maťko Rodný a akéže by to bolo slávnostné podujatie, na ktorom by sa nepredstavil domáci spevácky súbor Radavanka. K znamným osobnostiam, ktoré sa doteraz zúčastnili na koncerte sú - podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií Ing. Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., vedúci úradu Ministerstva financií SR Ing. Jaroslav Mikla, exminister kultúry Ing. Ivan Hudec, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák, plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD., biskupský vikár Ministerstva vnútra SR, ako i starostovia priľahlých obcí.
  Na záver sa bude konať v obecnom kultúrnom dome slávnostná recepcia. Sväté omše k Adventu sa konajú v týchto dňoch nielen v mestách, ale i v každej obci nášho regiónu, čo nás Kresťanov ctí a môžeme sa tomu iba tešiť, milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný6.12.17

  V advente je potrebné otvoriť svoje srdce k stretnutiu s Bohom, s ľuďmi i zahĺbiť sa do seba. Všetko čo k tomu napomáha je dobré a potrebné. Preto chodíme na roráty, myslíme a podporujeme tých, ktorí majú menej ako my nie preto, že by sa správali nezodpovedne a sebecky, stíšime sa v modlitbe pri Božom slove, započúvame sa do pokojnej hudby, poézie... Len aby sme sa nedali strhnúť anonymným davom k nápojom z ktorých bolí hlava a pokrmom ktoré pokazia žalúdok, kde spev kolied robí len kulisu prázdnote a hluku sveta. Osobne ma veľmi neoslovujú adventné trhy, kde sa nepredáva nič potrebné ani užitočné a ľudia vedú prázdne reči ani behanie po obchodných centrách a naháňanie nových technológií, usilujem sa smerovať k podstate adventu i keď dnes je potrebné aj navštíviť nejaké obchody a kultúru, ale treba si ustrážiť hranicu aby sa to neprehlo len do materiálnej roviny. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.