- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. decembra 2017

Hodnotný a emotívny predvianočný koncert

Spieva Ivan Ožvát
Už po siedmy raz v Radave
Tohoročný tradičný predvianočný koncert, ktorý sa uskutočnil v Radave v miestnom kostole svätého Cyrila a Metoda, bol naozaj umelecky i duchovne hodnotný a navyše veľmi emotívny. Umelecky preto, lebo v ňom účinkovali také osobnosti slovenského umeleckého života, ako sú tenoristi: nevidiaci spevák Marián Bango a sólista opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát. K nim sa v rámci kultúrneho programu pridružil domáci spevácky súbor Radavanka a spevácky talent Maťko Rodný. Duchovne preto, lebo v podaní interpretov odzneli mnohé známe, ale i neznáme domáce a zahraničné vianočné piesne a koledy.

Zapôsobil aj emotívne, pretože manželka nevidiaceho speváka pani Alexandra, alebo ak chcete Saša, ako jej familiárne hovoria, priniesla okrem oficiálneho vystúpenia spolu s manželom aj niečo osobitné, akoby posolstvo, keď vyrozprávala niekoľko smutných i radostných epizód zo svojho neľahkého života, ktoré boli nielen na zamyslenie, ale i poučenie. Jej vystúpenie bolo natoľko emotívne, že mnohí účastníci koncertu mali slzy na krajíčku. 
Marián Bango a jeho manželka Alexandra

Hneď na úvod Katarína Melišková privítala účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani vzácni hostia, významné osobnosti nášho spoločenského, kultúrneho a politického života nielen z novozámockého regiónu, ale aj mimo neho. Medzi inými Danielu Švecovú – predsedníčku Najvyššieho súdu SR, Evu Smolíkovú – poslankyňu Národnej rady SR, poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja Ladislava Marenčáka, Petra Oremusa, Helenu Bohátovú, ktorá je zároveň riaditeľkou Úradu práce v Nových  Zámkoch, ďalej Karola Borika – prednostu Okresného úradu v Nitre, doktora Mariána Karvaja – vedúceho koronárnej jednotky nemocnice v Nových Zámkoch, Jaroslava Miklu – poradcu ministra financií SR, Miroslava Boháta – riaditeľa  Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových  Zámkoch, Alžbetu Danielovú – riaditeľku Gymnázia v Šuranoch, Tibora Šafára – predsedu PD v Podhájskej-Radave, starostov obcí z Veľkých Loviec, Úľan nad Žitavou, Dolného Ohaja, Hulu, Kmeťova, Lipovej, Trávnice a Bardoňova. 
Diváci pozorne sledujú program

Toto tradičné podujatie, konal sa už siedmy ročník, je vrcholom celoročnej činnosti tamojšieho občianskeho združenia Za krajšiu Radavu, ktorého predsedom je Martin Vreštiak. Organizujú ho spolu s miestnym obecným úradom a obcou Radava, ktorej starostom je Marián Chrenko, za finančnej pomoci nielen domácich podnikateľov. 
Záverečná spoločná pieseň

Po skončení koncertu radavský farár Imrich Kováč dal sväté požehnanie všetkým prítomným, ktorí si na záver spoločne zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc. Celkom na záver sa konala v kultúrnom dome slávnostná recepcia.

Text: Milan Kupecký
Snímky: Marián Manduch
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.