- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. januára 2018

Dohovor za rodinu (Zastavme zlo z Istanbulu)

Už nejaký čas sledujem aktivity Slovenského dohovoru za rodinu. Skupina ľudí, kresťanov-katolíkov, sa rozhodla podniknúť kroky proti prijatiu Istanbulského dohovoru, ktorý popri niektorých dobrých protidiskriminačných opatreniach obsahuje škodlivé prvky takzvanej genderovej ideológie, respektíve teórie rodovej rovnosti.
Dokument, o ktorý ide, má oficiálny názov Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Bol predložený na podpis 11. mája 2011 v Istanbule. Európsky parlament ho schválil v roku 2017. Slovensko ho dosiaľ neratifikovalo.

Za najvýraznejšieho predstaviteľa spomínanej iniciatívy možno považovať kňaza Mariána Kuffu. Okrem neho sa v kampani Zastavme zlo z Istanbulu angažuje Anton Chromík, Vladimír Palko, Jozef Mikloško ml., Pavol Vilček, Erik Zbiňovský a viacerí ďalší viac či menej známi ľudia. Ich snaženie, ako sami zdôrazňujú, nemá súvis s nejakými osobnými politickými ambíciami, chcú zákonnými prostriedkami dosiahnuť, aby Slovenská republika odmietla Istanbulský dohovor, preto organizujú prednášky, modlitbové stretnutia a pochody, ako aj petíciu.
Problematický dokument nehovorí o genderovej ideológii priamo, jej požiadavky sú šikovne skryté za množstvom napohľad korektných slov, fráz, úradníckych vyjadrení a právnych kľučiek, ktoré majú vyvolať dojem učenosti a nespochybniteľnosti (veď kto by bol proti ochrane slabších?!) ale my vieme, že záleží hlavne na duchu toho-ktorého zákona či vyhlásenia a nejasné formulácie, v tomto prípade odvolávanie sa povedzme na „rodovú perspektívu“ a „rodové chápanie násilia“, môžu byť zbraňou ľudí s nečistými úmyslami.
Nemožno pochybovať o tom, že v našej spoločnosti prebieha boj o rodinu, či hádam presnejšie boj proti rodine. Zhubná ideológia rodovej rovnosti, ktorej ovocím je rozvrat, už ovládla mnohé inštitúcie, najmä v západnom svete. Rôzne nátlakové skupiny a mimovládne organizácie, ale i vlády niektorých štátov sa usilujú túto teóriu zaviesť do legislatívy a presadiť v praktickom živote.
Aktivisti zo Slovenského dohovoru za rodinu sa odvážne pustili do zápasu s molochom rozkladu, ktorý svoje útoky proti Bohu a človeku vedie pod páčivými heslami, sľubujúcimi priam raj na zemi. Kňaz Marián Kuffa opakovane vyzýva: Nebojte sa! Pomenujte veci pravým menom! Dobro je dobro a zlo je zlo!
Nebuďme ľahostajní, nedajme sa zlomiť, umlčať ani omámiť. Ako nás učia dejiny, všetky pokusy vyvrátiť a zneplatniť Boží zákon sa skončia skôr alebo neskôr fiaskom, ale ak nie sú potlačené v zárodku, napáchajú mnoho škôd. Prihováram sa preto za aktívnu podporu Slovenského dohovoru za rodinu a súvisiacej kampane Zastavme zlo z Istanbulu.
Ján Maršálek
::
::
Prečítajte si:
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.