- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. januára 2018

Kde hľadať príčiny našich problémov?

Ľudovít Košík
Vždy nastanú vážne problémy, neporiadok a tragédie v našom osobnom, rodinnom, národnom i spoločenskom živote, v našich vzťahoch, ak:
vyššie podriadime nižšiemu,
väčšie menšiemu,
duševné hmotnému,
duchovné telesnému,
prirodzené umelému,
trvalé dočasnému,
večné časnému,
nebeské pozemskému,
plné prázdnemu,
hodnotné lacnému,
blízke vzdialenému,
potrebné zbytočnému,
múdre hlúpemu,
podstatné a hlavné vedľajšiemu,
čnostné hriešnemu,
Božie ľudskému,
Božiu vôľu vlastným názorom...

Neprinesie nikomu šťastie ani radosť, ale bolesť, utrpenie a v konečnom dôsledku smrť, ak:
uprednostníme klamstvo a demagógiu pred pravdou,
tmu pred svetlom,
poveru pred vierou,
mŕtve pred živým,
branie pred dávaním,
konzumovanie pred tvorením,
násilie pred pokojom,
pasívne pred aktívnym,
vonkajšie a povrchné pred vnútorným,
obal pred obsahom,
zdanie pred poznaním,
táranie pred odovzdávaním poznatkov a životnej múdrosti,
nespravodlivosť pred spravodlivosťou,
individuálne či skupinové výhody a záujmy pred dobrom spoločným,
kvantitu pred kvalitou,
pozlátené pred zlatým,
špinavé pred čistým,
gýč pred umením,
vzťahy z rozumu pred priateľstvom,
zaľúbenie a egoizmus pred láskou,
bohatého pred chudobným...

Nedajme sa pomýliť. Buďme pozorní – či namiesto plnenia Božej vôle si neplníme naše egoistické a povrchné ľudské želania a predstavy. Buďme opatrní na to, do čoho investujeme svoj čas, schopnosti, poznatky i materiálne prostriedky. Či namiesto oslavy Boha, služby ľuďom a konania pokánia neoslavujeme seba a nespoliehame sa na to, že Boh vyrieši naše problémy bez našej spoluúčasti a zodpovednosti.
Bohatstvo duchovné sa nikdy nedá nahradiť bohatstvom materiálnym. Šťastie, radosť ani vnútorný pokoj a čisté svedomie si ešte nikto nekúpil. To je Božím darom, ktorý si musíme chrániť. Buďme verní pravým hodnotám a majme odvahu i v dnešnom pomýlenom svete vo svojom konaní ponúkať hodnoty pravé, nefalšované, na ktorých je možné postaviť trvalé šťastie jednotlivcov, rodín, národov i celej spoločnosti, ktoré nám boli zverené a sú overené tisícročiami. Sme povolaní k pravej láske. Pravé hodnoty sa nedajú kúpiť ani ukradnúť. Treba si ich chrániť a šíriť i za cenu tých najväčších obetí. „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!  Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“  (Mt 16, 26).

Ľudovít Košík
::
Rozhovor s autorom:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

3 komentáre:

 1. Pekné, múdre, poučné...
  Ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný30.1.18

  Veľmi sa mi páči, ako autor pán Košík pomenoval a uviedol vo svojej úvahe, myslím že všetky protiklady ľudského bytia. Ľahko a dobre sa to číta, oveľa ťažšie vymýšľa, tvorí a dáva na papier. Je to však iba mentorovanie a zbožné želanie, ako by to malo byť. Žiaľ, v medziľudských vzťahoch to tak nefunguje, hoci by to malo a bolo ideálne a žili by sme priam ideálne. Podľa mňa to relatívne dobro chýba najmä tým chudobným duchom, -spravidla tým majetným, čo sa usilujú často k nekalým praktikám mať čo najviac toho materiálneho a - zasa naopak, na druhej strane u tých, - pokračujeme v extrémnych protikladoch, čo sa snažia použitým všetkých, aj nekalých prostriedkov prežiť. Proste ide o ich pud sebazáchovy. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale trocha som nad príspevkom pána Košíka pouvažoval a hlbšie sa zamyslel. Ďakujem! milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný30.1.18

  Vďaka za postrehy. Naozaj život v tejto dobe naozaj nie je jednoduchý a človek si chce niekedy uľahčiť. Ale tým si ho niekedy viac skomplikuje a tiež je bežnou praxou vyzobať hrozienka a čerešničky na vrchu a všetky problémy a ťarchy a komplikácie nechať iným. Akoby hlavným heslom života bolo žiť si čo najlepšie a mať sa dobre, bez myšlienky čo mi to prináša do budúcnosti a to nemyslím len na budúcnosť vo večnosti, hlavne že si užívam a mám sa dobre teraz Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.