- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. januára 2018

Pútnické miesto Litmanová

(Reportáž Roberta Hakalu)
V tomto príspevku vám predstavím pútnické miesto, ktoré sa vymyká zvyčajným predstavám o pútnických miestach na Slovensku. Jeho história sa začala písať iba pred niekoľkými desaťročiami. V porovnaní s inými pútnickými miestami, ktorých história má aj niekoľko storočí, toto miesto je mladé, bez nejakých historických stavieb. Všetko je tu nové, čisté a udržiavané. Ďalšou výnimočnosťou tohto miesta je to, že ľudia, ktorí zažili výnimočnú udalosť, ktorá toto miesto „preslávila“, stále žijú medzi nami, môžete sa s nimi stretnúť, vidieť ich na vlastné oči. A to je niečo výnimočné (až neuveriteľné, magické)...

Nachádzame sa v Litmanovej, maličkej slovenskej obci, neďaleko Starej Ľubovne. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1412. V roku 1778 bol v obci postavený farský Chrám svätého archanjela Michala. Obyvateľmi obce sú v prevažnej miere gréckokatolíci. Počet obyvateľov obce je 630.

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny Márie na hore Zvir, vzdialenej približne päť kilometrov od začiatku obce, v blízkosti poľských hraníc (Ľubovnianska vrchovina). Pravosť týchto zjavení je stále predmetom skúmania zo strany Cirkvi. Panna Mária sa zjavila dvom dievčatám, vtedy jedenásťročnej Ivete a dvanásťročnej Kataríne, v izbičke dreveného zrubu, ktorý dodnes stojí na lúke obkolesenej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA. Želala si, aby sa obe dievčatá i ďalší ľudia prichádzali na toto miesto modliť.

Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, každý mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná. Nielen počas zjavení, ale aj po ich ukončení veriaci stále v hojnom počte prichádzajú na toto miesto. Najviac sa schádzajú v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Okrem prvých nedieľ pútnici zo Slovenska i zo zahraničia prichádzajú aj v iné dni na toto pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc do svojho života, ďakujú za prejavy Božej lásky, Božej pomoci a odovzdávajú svoj život pod ochranu Božej Matky. 
K zjaveniam dochádzalo v senníku, v malej miestnosti (2,8 x 4 m). Pred zjavením sa obe dievčatá najprv modlili, potom sa im Svätá Panna spravidla zjavila akoby z hmly a väčšinou si sadla na úzku drevenú lavičku pri stene. Počas zjavenia dievčatá upadali do extázy. Okolie vôbec nevnímali a s nežným úsmevom uprene hľadeli na zjavenie (zdroj: internet).
Vzhľadom na to, že pútnici aj po skončení zjavení sem naďalej nepretržite putujú vo veľkom počte a hľadajú prehĺbenie duchovného života, bolo toto miesto 6. augusta 2004 ustanovené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským eparchom, za miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Presvätej Bohorodičky.
Miesto modlitby – kaplnka s celým areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej – bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie (zdroj: internet).

Dňa 8. augusta 2010, pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti, bol slávnostne zverejnený dekrét o ustanovení puta duchovného príbuzenstva tohto mariánskeho pútnického miesta na hore Zvir s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorá je prvým a hlavným mariánskym chrámom na svete. Apoštolská penitenciária v Ríme udelila tomuto pútnickému miestu výsadu plnomocných odpustkov, aké má bazilika Santa Maria Maggiore.
Ponúkam niekoľko fotografií, ktoré vám toto čarovné duchovné miesto priblížia. Samozrejme, osobná návšteva ukáže omnoho viac... Litmanová je vždy pripravená na každú návštevu!Robert Hakala
::
Podobné články:
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.