- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. marca 2018

Benediktín Móric Pavol Czinár

Ľudovít Košík

Kňaz, benediktín, pedagóg, historik, archivár a knihovník Móric Pavol Czinár sa narodil 30. marca 1787 v Skalici v evanjelickej rodine, ktorá v  roku 1796 prešla ku katolíckej Cirkvi (otec Pavol – súkenník, matka Terézia, rod. Štrbáková). Po štúdiách v Skalici a Rábe vstúpil v roku 1802 k benediktínom, rehoľné sľuby zložil 14. septembra 1808 a po vysviacke za  kňaza 23. apríla 1811 bol profesorom v Trnava, Rábe, Bratislave a Pannonhalme.
Už ako novic napísal vo veršoch životopis svätého Benedikta. Zaoberal sa i matematikou a latinským básnictvom a hudbou, ako samouk sa naučil hrať na organe. V roku 1817 získal doktorát filozofie. Precestoval Rakúsko, Tirolsko a Horné Taliansko. V rokoch 1824–26 bol predstaveným domu v Rábe a riaditeľom gymnázia. V rokoch 1826–29 pôsobil v tej istej funkcii v Bratislave. V rokoch 1829–42 bol tajomníkom hlavného opáta v Pannonhalme. V rokoch 1843–70 pôsobil ako archivár a knihovník a historik rehole. V rokoch 1870–75 bol  riaditeľom knižnice v Pannonhalme.

Bol jedným z najvýznamnejších historikov starého Uhorska. Zaoberal sa dejinami rádu, jeho práca o spisovateľoch rádu i niektoré práce z cirkevných dejín zostali v rukopise. Napísal latinskú rozpravu o rodisku svätého Martina z Tours, prispieval do Maďarského náučného slovníka. Je autorom viacerých príležitostných básní. 
Okrem iného vydal Fuxhoferovu Monasterologiu (dva zväzky, Pešť, 1858–1860) a zostavil Index alphabeticus codicis diplomatici Hungariae per Georgium Fejér editi (Pešť, 1866). Jeho príspevky boli aj v odborných časopisoch, najmä o dejinách benediktínov v Pannonhalme. Cisár František Jozef II. mu  14. januára 1861 udelil malý rytiersky kríž.
Móric Pavol Czinár po celý život si zachoval národné povedomie, tešiac sa z plodov slovenskej literatúry. Zomrel v Pannonhalme 10. februára 1875.

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Jozef Šátek: Móric Pavol Czinár;  rukopis v štátnom archíve Trnava, pobočka Skalica
ercé: Slovenská krv; Bratislava, 1942
Slovenský biografický Slovník I.; MS, Martin, 1986
Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000
Skalica v minulosti a dnes; Obzor, Bratislava, 1968

1 komentár:

  1. „...po celý život si zachoval národné povedomie, tešiac sa z plodov slovenskej literatúry.“
    Pekné, ušľachtilé. Také osobnosti treba dávať za vzor, nie nejaké umelé celebrity!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.