- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. marca 2018

Slovo na nedeľu (109)

Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?
(Mt 20, 27)
Darmo, sme len ľudia a zo všetkého chceme mať nejaký prospech. Nič nechceme urobiť zadarmo, všetko sa nám musí „oplatiť“. Čakáme, že naša snaha, námaha bude nám vrátená a my dostaneme viac, ako sme vynaložili.
Keď si prečítate verše, ktoré som uviedol, poviete si – nič nového pod slnkom. Už aj apoštol Peter rozmýšľal presne tak ako mnohí z nás. Peter hovoril v množnom čísle, bol teda „hovorcom“ všetkých apoštolov. Úplne jednoducho a zrozumiteľne (môžeme napísať – povedal mu to „na rovinu“) sa Pána Ježiša opýtal: „Čo z toho budeme mať?“

Áno, čo za to, ako sa nám odvďačíš? My sme opustili všetko, čo nám bolo blízke (priateľov, rodinu) a vydali sme sa za Tebou, hoci ťa takmer vôbec nepoznáme. Riskujeme svoju povesť, život, vystavujeme sa nebezpečenstvu...
Môžeme za tieto slová apoštola Petra odsudzovať? Môžeme mu vyčítať, že aj on je taký istý ako my? Môžeme ho za tie slová brať na pranier? Zaiste nie. Uvedomme si, v akej dobe apoštoli žili. Prísne zákony, ktoré si ctili ich otcovia, mali zrazu porušovať na pohoršenie veľrady a všetkých kňazov. Aj oni boli iba „obyčajnými“ ľuďmi so všetkými slabosťami.
Odpoveď Pána bola mimoriadne povzbudivá a povznášajúca: „A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života“ (Mt 19, 29). Nebuďme preto ustráchaní a ustarostení, keď máme nasledovať nášho Pána. Môžeme si želať ešte niečo viac?
::
Odporúčané: Krížik na čele
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.