- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. marca 2018

Sme nielen za priateľské ovzdušie!


Nová kniha autorskej dvojice Milan Kupecký – Vladimír Pavlík

Zbierka aforizmov a kreslených vtipov má podtitul Životné prostredie očami humoristov. Kombinácia písaného a kresleného humoru, okoreneného satirou, je vhodným spôsobom prezentácie takejto tvorby.
Aforizmy Milana Kupeckého, zaradené do tohto výberu, majú nielen ekologický, ale i sociálno-politický rozmer, napríklad: „Reči sa hovoria  a chlieb sa hádže do kontajnerov!“ Alebo: „Ak to takto pôjde ďalej, príroda nás nebude lákať, ale ľakať.“ A do tretice: „Toľko nám chýbali za bývalého režimu banány, až sme sa stali banánovou republikou.“

Obrázky Vladimíra Pavlíka majú svoj pôvab i svojráz. Sú bez slov a vyznačujú sa nevtieravým humorom s nádychom jemnej satiry. Ani im nechýba širší spoločenský rozmer – poukazujú na rozmáhajúcu sa ziskuchtivosť a nekultúrnosť, na mentalitu konzumu, ktorá veľmi neblaho vplýva aj na naše životné prostredie.

Ak si chcete knihu kúpiť, napíšte na adresu humorista@milankupecky.eu alebo navštívte nejaké dobré kníhkupectvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.