- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. júla 2018

Tajomstvo úspechu je vo vzájomnej pomoci

Martin Cigánek

Rozhovor s Martinom Cigánekom, predsedom predstavenstva Nášho finančného družstva

Karol Dučák: Pán Cigánek, začnime klasicky. Môžete sa predstaviť našim čitateľom?
Martin Cigánek:  Mám 43 rokov a založil som družstvo Naše finančné družstvo vo svojich 26 rokoch. Už sedemnásty rok sa venujem postupnému naplňovaniu jeho vízií, budovaniu pasívnych príjmov pre členov družstva. Nemám ekonomické vzdelanie, aj keď priznávam, že počas svojej praxe som značne prenikol do daňovej, ekonomickej a legislatívnej problematiky družstiev. Taktiež postupným vzdelávaním a praxou som nadobudol značné vedomosti z oblasti platobných služieb, finančného sprostredkovania. Družstvo a jeho projekty mi dali obrovské možnosti vzdelať sa v tejto jedinečnej sfére podnikania, ako aj v každej z oblastí, kde družstvo má svoje aktivity. Zaujímam sa o oblasti marketingu, práce s ľuďmi, o budovanie obchodných tímov, vzdelávanie ľudí v oblasti pasívnych príjmov, ale aj o bankovníctvo, resp. platobné služby, IT technológie, cestovný ruch, aj o oblasť zelených energií. Postupne, počas budovania družstva, som bol nútený hlboko preniknúť do každej problematiky a keďže som perfekcionista a „workoholik“, každý projekt, ktorý začína družstvo stavať, si prejdem vlastnými rukami. Keďže som absolútny zástanca družstevného modelu, o ktorom som presvedčený, že je doslova jediným spôsobom ako pomôcť bežným ľuďom vytvoriť si finančnú istotu, všetko čo robím, dávam do družstva, lebo verím v jednoduchý princíp: „čo zaseješ, to zožneš...“


K. Dučák: Ste nielen predsedom predstavenstva Nášho finančného družstva, ale aj tvorcom tohto pozoruhodného projektu, ktorý ste vypiplali od samého počiatku až do jeho dnešnej podoby. Ja sám som horlivým prívržencom družstevníctva. Ako ste sa vy dostali k družstevnej myšlienke?
M. Cigánek: Ako každý mladý človek som túžil po všetkom :-) ... čo sa však dalo splniť iba ak by som sa stal finančne nezávislým. Túžil som po „slobode“ (myslím finančnej slobode), keďže som vyrastal v bežnej priemernej rodine, kde otec bol strojár a mama účtovníčka. Začal som študovať literatúru o pasívnych príjmoch a veľmi rýchlo som pochopil, že to je príležitosť len pre horné 2–3 percentá ľudí. Hnevalo ma to a zdalo sa mi to veľmi nespravodlivé. Preto som začal hľadať spôsoby, ako vytvoriť podmienky umožňujúce vybudovať pasívne príjmy dostupné pre bežných ľudí. Naskytla sa mi príležitosť, pri ktorej sme s bývalým kolegom robili demografickú štúdiu obyvateľstva pre účely poskytovania pôžičiek, a práve tam sa to stalo. Z výsledkov štúdie som ostal šokovaný. Pochopil som, aký zadlžený národ sme, aké mizerné sociálne istoty máme, ako sa nám vzďaľujú možnosti na dosiahnutie môjho sna vytvoriť podmienky pre pasívne príjmy bežných ľudí. Práve tam som zbadal šokujúcu informáciu, ktorá hovorila o tom, aké vysoké náklady každý z nás máme. Mnohí z nás všetky zarobené peniaze okamžite minieme na náklady, ľudia si nemôžu dovoliť veľké investície na tvorbu pasívnych príjmov, jednoducho nemajú už z čoho.  A tu som dostal nápad, že ak by sme tie náklady míňali rovnakým spôsobom (cez jednu platobnú kartu, alebo cez jednu banku), možno by sme vedeli dostať nejakú sumu z tých poplatkov za vykonané transakcie späť, a to už môže byť kapitál na investovanie a tvorbu pasívnych príjmov. Až následne som narazil na družstevníctvo, čo ma úplne dostalo, lebo je to jediný právny subjekt, ktorý uznáva demokratické princípy: jeden člen jeden hlas, lojalita, menšina sa podriaďuje väčšine, chránia sa záujmy členov a nie jednotlivcov, čo dáva skvelý základný kameň na naplňovanie vízie. 

K. Dučák: Naše finančné družstvo po počiatočných ťažkých začiatkoch dosahuje slušné hospodárske výsledky. Môžete našim čitateľom predstaviť váš projekt?
M. Cigánek: To je široká téma a tak ju pre krátkosť času predstavím z iného uhla. Projekty sú postavené tak, aby neboli závislé od družstva a jeho členov, ale aby všetky zisky išli do družstva pre členov. Teda maximálne preferujem pojem nezávislosť. Projekty sú nastavené tak, aby ich potenciál bol „nevyčerpateľný“, resp.minimálne obmedzený z pohľadu trhového  potenciálu (oblasti s obrovskými finančnými operáciami). Družstvo je aktívne v cestovnom ruchu, v platobných službách, v energetike, pričom každá z oblastí je zaujímavá pre širokú verejnosť a zaznamenáva obrovské finančné toky. Ďalej, projekty sa snažíme vždy stavať nadčasovo či minimálne trendovo, moderne. Projekty sú stavané tak, aby slúžili, aby mali hlavne úžitkovú hodnotu (každý potrebuje dovolenkovať, vykonávať transakcie cez internet banking, či platiť si náklady, každý je spotrebiteľ energií). Našiel by som tam veľa ďalších silných pilierov, ale pre mňa nezávislosť, nevyčerpateľnosť, trendovosť, trhový potenciál a úžitková hodnota sú dôležitými znakmi úspešných projektov. Bližšie faktické informácie o projektoch sú na našich weboch.


K. Dučák: Neoľutovali ste niekedy rozhodnutie založiť družstvo?
M. Cigánek: Som človek, ktorý má rád ľudí, a záleží mi na tom, aby boli ľudia spokojní. Preto vždy, ak niekto niekedy  „povrchne“ odsúdi celé to snaženie, veľmi to ma zamrzí a vtedy ma ten „nevďak“ zráža na kolená. Ale neľutoval som to rozhodnutie, lebo viem, že nič lepšie nie je a pre veľké veci sa oplatí pretrpieť každý „bôľ“…

K. Dučák: Čo plánujete do budúcnosti?
M. Cigánek: Sme veľmi blízko finálnej fázy osamostatnenia našich projektov a pre jeho úspešné zavŕšenie som pripravil posledný veľký projekt z oblasti zelených energií. Moje plány však nikdy neskončia v otázke neustáleho zdokonaľovania existujúcich projektov. Veľmi sa teším modernému nadčasovému projektu BonoPay. Tento projekt budeme skvalitňovať a prepracujeme ho do dokonalosti. Musí si nájsť svoje miesto na trhu a potom to bude už iba cibrenie technologických vymožeností – teším sa na to. A tiež sa teším na spomínaný veľký projekt zelených energií. Pripravujeme projekt s nabíjacími stanicami pre elektromobily. Plánujeme stovky nabíjacích staníc, chceme doslova „zaplaviť trh“ týmito nabíjačkami, lebo veríme, že elektromobily preniknú na trh. Chceme to kombinovať s OZE technológiami (FTV), ale verím aj v našu oblasť „veda a výskum“ v družstve, kde pracujeme na vlastných OZE technológiách. Toto bude o pár rokov skutočne silný trh. 

K. Dučák: Ako vidíte perspektívu družstevníctva na Slovensku, v Európe, respektíve v celosvetovom meradle vôbec?
M. Cigánek: Táto téma sa už začala riešiť, aj keď pre družstvá je tu ešte skutočne zastaraná legislatíva, skoro až diskriminačná, a to tak z pohľadu daňových zákonov a obchodno-právnych predpisov, ako aj z pohľadu diskriminačnej politiky pri rôznych legislatívnych procesoch. Napr.vo finančných službách, kde NBS ani neuvažuje s právnou formou družstva pri licenčných procesoch, rovnako tak v mnohých obchodných vzťahoch sa vníma  obchodovanie s družstvom ako problematické. Napriek tomu však družstvá „vstávajú z popola“ a ukazujú, že sú rozumným, ľudským a vysoko efektívnym spôsobom ako tvoriť tzv. organické hodnoty pre ľudí, kde sa nejde za každú cenu po zisku, ale v prvom rade po naplňovaní sociálnych, hospodárskych, ekologických, humánnych potrieb ľudí, kde tvorba zisku je podstatná, ale nestavia sa pred spomínané priority.

K. Dučák: Ste šťastný na svojom poste? Máte pocit, že ste vykonali záslužnú prácu pre spoločnosť, pre ľudí okolo seba? Napĺňa Vás toto poslanie i povolanie zároveň?
M. Cigánek: Určite ma táto práca napĺňa, lebo plním si sen o vytvorení spravodlivých podmienok na tvorbu pasívnych príjmov pre bežných ľudí, ale nevnímam to ako post, ale skôr mi je obrovskou cťou a šťastím, že sa môžem zúčastňovať na budovaní tohto spoločensky hodnotného projektu. Vnímam to s obrovským rešpektom, zodpovednosťou a pokorou. Vážim si, že som spoznal množstvo úžasných ľudí a teším sa, že družstvo sa stalo aj ich cestou.  Je to tak, že „cesta je cieľ“.

K. Dučák: Aké je Vaše najvrúcnejšie želanie do budúcnosti?
M. Cigánek:  Urýchliť budovanie celého projektu pasívnych príjmov, aby si čím skôr mohli členovia začať vyberať plody spoločnej práce. :-)

K. Dučák: Ďakujem za rozhovor.
M. Cigánek: Aj ja ďakujem vám, že pomáhate budovať dobré meno družstvám. Skutočné tajomstvo úspechu je vo vzájomnej pomoci – čo zaseješ, to zožneš. Ďakujem za všetkých družstevníkov.

::
Súvisiaci článok:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.