- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. augusta 2018

Z Božej vôle apoštol


Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Pavol, apoštol národov 
Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2008
Rozsahom neveľká publikácia s názvom Pavol, apoštol národov prináša niekoľko úvah Benedikta XVI. venovaných osobnosti svätého Pavla, s poukázaním na to, že Pavol „v dejinách Cirkvi žiari ako hviezda prvotnej veľkosti, a to nielen v jej počiatkoch“. Aj kresťania súčasnosti by mali poznať, rozvíjať a odovzdávať ďalej jeho duchovný odkaz.
Svätému Pavlovi sa dostalo daru prehĺbiť bohatstvo viery v Krista. Bol mimoriadne úspešným šíriteľom kresťanstva. Úspech jeho apoštolátu súvisí nepochybne s jeho osobným vložením sa do ohlasovania evanjelia. Po svojom obrátení všetky svoje sily dal do služby Ježišovi Kristovi a jeho radostnej zvesti, ktorú chcel priniesť všetkým národom: „Zanietenosť za Krista ho viedla k tomu, aby hlásal evanjelium nielen slovom, ale celým svojím životom, čoraz viac podobný svojmu Pánovi.“

Benedikt XVI: pripomína, že jednou z najdôležitejších tém Pavlovho myslenia je „skutočnosť Cirkvi“ – nemožno oddeľovať Krista a jeho Cirkev, k Ježišovi sa prichádza prostredníctvom Cirkvi. Cirkev je jedna, pritom je katolícka, teda všeobecná: „Klásť dôraz na potrebu jednoty však neznamená tvrdiť, že cirkevný život treba uniformovať a obmedziť podľa jediného modelu konania.“
Pavlove myšlienky a slová, osobitne apoštolské listy – inšpirované Duchom Svätým – sú hlboké a zároveň povznášajúce. Korinťanom napísal: „Kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch“ (1 Kor 6, 17). Týmito slovami je vyjadrená povaha sviatostného spoločenstva s Kristom – povedané slovami Benedikta XVI. ide o spoločenstvo, ktoré „vyčleňuje človeka z materiálneho a prechodného sveta a povznáša ho do bytia samého Boha“.

Svätý Pavol, „z Božej vôle apoštol“ (porov. napríklad: 2 Kor 1, 1), bol nástrojom Prozreteľnosti. Otvoril „novú cestu“ všetkým ľuďom dobrej vôle, ukázal svetlo nádeje všetkým národom, dal príklad hodný nasledovania... Benedikt XVI. o tom píše múdro a s pokorou.

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.