- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. septembra 2018

Niekto si želá rozvrat morálky

Vlado Gregor

Existuje jedno veľké pokušenie, a to je pokušenie perfekcionizmu. Pokušenie byť ako Boh, všetko presne zadefinovať a určiť. Akoby sme zabúdali na to staré latinské porekadlo „Deus semper maior“, teda Boh je vždy väčší – ako všetky naše predstavy o ňom.
Netreba pochybovať o tom, že Cirkev dneška čelí veľkému rozvratu a pri jej kritike sa vyťahujú aj chyby z minulosti, hlavne tie, ktoré vznikli z túžby po dokonalom a nekritizovateľnom. Sú iste mnohé neprávosti reálne a zdokumentované, ale keďže my ľudia vôbec nie sme perfektní, vyskytujú sa v každej organizácii, či už náboženskej alebo ateistickej, a čím je tá organizácia väčšia a čím dlhšie účinkuje, tým je tých nedokonalostí viac. Neuvedomujú si ohniví kritici kresťanstva, koľko krívd a tragédií stihli urobiť všelijaké revolučné a komunistické strany pri nepomerne menšom počte a pri oveľa kratšej dobe účinkovania?

Tí zapálení reformátori, ktorí sa, podnecovaní diablom, vyskytujú od počiatku ľudského sebauvedomenia, si nepripúšťajú, že ani oni dokonalú spoločnosť nevytvoria a svojimi násilnými premenami zvyknú danú situáciu len a len zhoršiť. Áno, ľudia sú zlí, klamú, podvádzajú a kopú predovšetkým za seba a za svojich. Ale bolo to niekedy ináč a môže to byť ináč? Hovorí sa o satanovi, že je otcom lži. Ale pritom v Desatore nenájdeme paragraf „Neoklameš“, hovorí sa iba o krivom svedectve, ktorým úmyselne druhým ubližujeme.
Láska vraj zakrýva množstvo hriechov, ale aká je tá reálna láska aj voči sebe, aj voči našim blízkym? Ježiš nám prísne duplikuje: „Kto povie svojmu bratovi hlupák, zaslúži si odsúdenie vysokej rady a kto mu povie blázon, zaslúži si pekelný oheň.“ A môžeme pochybovať, že tí hlupáci a blázni sa medzi nami nevyskytujú, nevyskytovali sa a nebudú sa vyskytovať? „Nesúďte, aby vás neposúdili.“ Ale dá sa aj toto ďalšie zlaté pravidlo v praktickom živote vždy a perfektne dodržať?
Rozprával som sa s jedným starým prokurátorom, bola to len chvíľa na zastávke trolejbusu, ale s hlbokým presvedčením mi stihol zdôrazniť, že najväčšie k.... na svete sú prokurátori a novinári. Ale uvedomme si aj to, že často im nič iné ani neostáva...
Biblia je kniha reality a kresťanstvo, a vo veľkej miere aj iné náboženstvá, sa snaží o reálny pohľad na svet, napriek existencii a propagácii zázrakov a dogiem. Tie dogmy však často vyjadrujú určitú skúsenosť a vymedzujú mantinely, ktoré sa väčšinou dajú vyjadriť len prostredníctvom príbehu a jeho významu. Ťažko ich zmysel vystihnúť slovami, lebo predovšetkým vymedzujú hranice, ktoré by sa nemali prekračovať. Sú konkrétnou brzdou opovážlivostí, ktoré v histórii narobili veľké škody a iste ešte narobia.
Ten rozvrat, ktorý som spomínal a tie mantinely, ktoré sa momentálne prekračujú, zasahujú do základov ľudskej existencie a intimity. Násilím sa likvidácia kresťanstva nepodarila, tak sa ide na to okľukou – likvidáciou morálky. Škodlivosť hriechu sa nenápadne popiera, zľahčuje a ospravedlňuje. To, že ľudia dokážu vyprodukovať neuveriteľné hlúposti a zvrhlosti, akoby sa prestávalo registrovať. Isteže, treba byť k jednotlivcom milosrdní, aj k tým homosexuálnym. Ale máme byť takisto chápaví aj k pedofilom, sadistom, lenivcom, zlodejom a iným vyznávačom cieľov mať všetko tutti frutti a pritom zadarmo, bez ohľadu na druhých a na celé spoločenstvo? Toto sa týka ľudí vo všeobecnosti, bez rozdielu kategórií. Znovu teda opakujem: Buďme milosrdní a dokážme odpúšťať, ale nestrácajme pritom zdravý rozum a zmysel pre realitu!
BOŽE, ODPÚŠŤAJ NAĎALEJ NÁM, HRIEŠNYM A SMIEŠNYM!

Vlado Gregor
::
Odporúčané:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.