- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. októbra 2018

Keď skromnosť bola cnosťou...

Jozef Nemčok

Po prečítaní októbrového redakčného vestníka som si spomenul na svoju mladosť. Na časy, keď nebolo počítačov, tabletov, mobilných telefónov a neviem čoho ešte, čo v dnešnom svete je každodennou „potrebou“. Žijeme naozaj, ako píše Ján Maršálek, „v časoch akéhosi modernistického ošiaľu“, keď zabúdame mnohokrát na všetko, čo ďalším pokoleniam, teda i nám, zanechali naši predkovia, staré matere a otcovia. Zabúdame na národné povedomie, vlastenectvo, kultúrne dedičstvo, ale hlavne na vieru v Boha, ktorá donedávna nechýbala v žiadnej rodine – dbalo sa na dodržiavanie Desatora Božích prikázaní.
V tomto rozháranom a nepokojnom čase akosi zabúdame na to staré dobré: „Dedičstvo otcov  zanechaj nám, Pane.“ Dedičstvo spojené so skromnosťou, poctivosťou a vierou v Božiu prozreteľnosť. A tak naozaj v mnohých ľuďoch ostáva pocit „vyprázdnenosti“. A to nie po materiálnej stránke, ale duševnej.

Ilustrácia: Arpád Horváth
Keď som už spomenul dedičstvo otcov, nedá mi nespomenúť zvyky a obyčaje, ktoré i napriek každodennému ťažkému životu pospolitého ľudu prechádzali z pokolenia na pokolenie. Tradície boli spojené s ľudovou kultúrou, ktorá sa, žiaľ, pomaly vytráca s našich myslí. Či už ide o ľudové piesne, tance, obyčaje, večery pri páraní peria, vianočné koledy, veľkonočné oblievačky, fašiangy atď. Tie sa prelínali s vierou v niečo, čo dávalo zmysel životu.
Ľudová tvorivosť v každom regióne malého Slovenska mala svoje osobitné formy, ktoré vychádzali zo života dedinského ľudu. I tá dedinská kultúra bola iná ako dnes. Ešte donedávna bol kantor, farár, richtár i ten obyčajný občan zvyknutý rešpektovať zákony svetské i Božie. Skromnosť bola cnosťou a tá nesmela chýbať v rodine, na verejnosti, skrátka v každodennom živote.
Ak si tieto skutočnosti neuvedomíme včas, nie za dlho ostaneme celkom otupení „pokrokom“, ktorý smeruje k tomu, že zabudneme na všetko, čo nás učili v starej škole, život ostane naozaj prázdnotou – bez mravných a duchovných hodnôt.

Jozef Nemčok
::
Rozhovor s autorom:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.