- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. októbra 2018

Myšlienky z rozhovorov (14)


Pevnou obsahovou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov.
Tentoraz má slovo publicista a spisovateľ Karol Dučák, riaditeľka ZUŠ na ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou Zuzana Joneková a predseda predstavenstva Nášho finančného družstva Martin Cigánek.

Karol Dučák: V novoveku proces sekularizácie Západu urýchlili dve veľké revolúcie: Veľká francúzska revolúcia a priemyselná revolúcia v Anglicku. Dnes prežívame technokratickú revolúciu. Veda a technika, ktorá mala ľudstvu slúžiť, sa človeku vymkla spod kontroly. Militantný nástup technokracie zatláča do úzadia hodnoty, ktoré nie sú materiálne a presadzuje sa kultúra techniky bez ducha, bezbrehá kultúra konzumu, pre ktorú sa duchovné hodnoty stávajú neprijateľnou prekážkou... (Koncil bol popri všetkých nedostatkoch požehnaním)
::
Zuzana Joneková: Umenie ako také tu vždy bolo a viem, že aj bude. Či už moderné vyspelé technológie pôjdu závratným tempom vpred, my to neovplyvníme. Samozrejme môžeme ho potlačiť, ale všetko musí vychádzať z nás, z nášho vnútra, z našej duše a predovšetkým z nášho srdca. Myslím si, že kultúra nášho národa a umelecké školstvo vo všeobecnosti ešte zažije svoj veľký boom a nebude to dlho trvať. Som o tom pevne presvedčená... (Vranov patrí k naj...)

::
Martin Cigánek: Naskytla sa mi príležitosť, pri ktorej sme s bývalým kolegom robili demografickú štúdiu obyvateľstva pre účely poskytovania pôžičiek, a práve tam sa to stalo. Z výsledkov štúdie som ostal šokovaný. Pochopil som, aký zadlžený národ sme, aké mizerné sociálne istoty máme, ako sa nám vzďaľujú možnosti na dosiahnutie môjho sna vytvoriť podmienky pre pasívne príjmy bežných ľudí. Práve tam som zbadal šokujúcu informáciu, ktorá hovorila o tom, aké vysoké náklady každý z nás máme. Mnohí z nás všetky zarobené peniaze okamžite minieme na náklady, ľudia si nemôžu dovoliť veľké investície na tvorbu pasívnych príjmov, jednoducho nemajú už z čoho... (Tajomstvo úspechu je vo vzájomnej pomoci)

::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.