- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. októbra 2018

Výber (39/2018)


Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Usiluj sa odtrhnúť svoje srdce od viditeľných vecí a prenes svoju lásku na veci neviditeľné. Lebo tí, čo sa pridŕžajú svojej zmyselnosti, poškvrnia si svedomie a stratia Božiu milosť.“
(Tomáš Kempenský)

Homília vdp. Kuffu v Bardejove (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Deti proti rodičom (priestornet.com)
::
Slovo života:
„Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.“
(Zjv 22, 12–15)
::
Vážený čitateľ, ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný1.10.18

    Vďaka za typ na kázeň Petra Mášika. Dnes uprostred množstva rozličných nič alebo len veľmi málo hovoriacich kázní a rozličného zahmlievania, s ktorých už si nedokáže človek vybrať ani jedinú myšlienku, tento statočný kňaz trafil klinec po hlavičke. Jedine modlitba a pokánie a návrat k hodnotám kresťanstva nás môže zachrániť. Neviem či je možné zachrániť svet ale dnes je ako on hovorí posledný čas kedy môžeme zachrániť ešte seba, lebo tlak proti Bohu a veriacim je skutočne silný a agresívny. Mýlia sa aj mnohí kňazi a biskupi, ktorí podľahli tlaku sveta a pohodlného života a úbytok veriacich je aj u nás značný a malo by nás trápiť, že toľkí odchádzajú od Krista k prázdnemu životu. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.