- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. novembra 2018

Myšlienky z rozhovorov (15)


Pevnou obsahovou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov.
Tentoraz má slovo spisovateľ Robert Hakala, básnik a aforista Tomáš Turner a iniciátor hnutia Modlitby za kňazov Samuel Brečka.

Robert Hakala: Učiteľ stratil svoje postavenie v spoločnosti, aké mu patrí. Jeho status neurčoval žiadny zákon, ale vedomie občanov, že učiteľovi patrí určitý stupeň úcty a hlavne – vďaky. Dnes je pedagóg dehonestovaný, žiaci nemajú takmer žiadny rešpekt, morálne hodnoty sú v školstve rozvrátené, pretože rozvrátený je celý systém nášho štátu. Možno silné slová. Ale keď si vás nevážia štátne orgány, ako si vás majú vážiť občania? Študent je v škole približne šesť hodín, zvyšok je mimo. A my čakáme, že za tých šesť hodín vychováme mladých ľudí, aby boli vzorní, aby sa zmestili do nášho vzorca o charaktere a úspechu. Učiteľ nemôže zachrániť žiakov, môže iba v spolupráci s rodinou (aj so štátnymi úradmi) tomu pomôcť...
(Ísť svojou cestou...)
::
Tomáš Turner: „Pokrok“ sa v súčasnej dobe najlepšie dá pozorovať na neustálom zdokonaľovaní technológií zbližovania, komunikácie – autá, mobily, notebooky, tablety… Toto všetko by nám malo prinášať úľavu, uspokojenie, pokoj… Je to naozaj tak? Deje sa totiž pravý opak. Sme v neustálom nepokoji, strese, nič „nestíhame“… Ako sa vraví – pokrok nezastavíš. O to v podstate ani nejde, zastaviť pokrok. Ten má aj množstvo pozitív, svojich kladných stránok. Rozhodujúce je to, čo si dáme na prvé miesto v našom rebríčku životných hodnôt...
(Vierou vidíme cieľ nášho života)
::
Samuel Brečka: Mojou túžbou je, aby v každej farnosti na Slovensku vzniklo malé spoločenstvo minimálne troch ľudí, ktorí sa budú pravidelne stretávať a modliť za svojho duchovného otca, respektíve ďalších kňazov. Podobne, ako sa stretávajú mladé ženy v hnutí Modlitby matiek. Ako pomôcka alebo návod, ako sa modliť v takomto spoločenstve, môže poslúžiť malá brožúrka s modlitbami za rôzne skupiny duchovných otcov, ktorú hnutie Modlitby za kňazov vydalo v tomto roku. Sú v nej modlitby za starých a chorých kňazov, za nové povolania, ale aj za kňazov, ktorí prežívajú krízu...
(Vymodlime si svätých kňazov!)
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.