- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. januára 2019

Mýty a fakty


ZÁPISNÍK –  4/2019
Na margo feminizmu: „Všetko sa v našich časoch odohráva tak, ako keby sa žena nevedela spamätať z toho, že prenikla do sveta mužov, a stále jej chýba predstavivosť, s ktorou by mohla tomuto svetu vtlačiť svoju vlastnú pečať, práve ten znak, ktorý našej spoločnosti chýba. Uspokojuje sa s tým, že napodobňuje muža, že ju považujú za schopnú vykonávať rovnaké povolania, že si vie osvojiť rovnaké správanie, a dokonca aj rovnaké obliekanie ako partner, ale ani jej nezíde na um, aby zapochybovala o tom, čo je v zásade sporné a o čom sa má pochybovať. Aby si vôbec položila otázku, či ju nepoháňa podvedomý obdiv nad mužským svetom... Podobné konštatácie nás môžu priviesť k želaniu, aby feudálny svet trocha lepšie poznali tie ženy, ktoré v dobrej viere tvrdia, že žena sa konečne zbavila stredoveku. Čaká ich ešte veľa práce, aby opäť získali miesto, ktoré žene patrilo v časoch kráľovnej Eleonóry alebo kráľovnej Blanky...“ (Z knihy Réginy Pernoudovej Mýty a fakty / Bodka za stredovekom. Slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2005.)

::
Ľudia dnes na jednej strane obdivujú a snažia sa chrániť kultúrne pamiatky, z veľkej časti stredoveké, na strane druhej hovoria o temnom stredoveku. Nie je to popletenosť?
::
V Nemecku žijúci filozof  kórejského pôvodu Byung-Chul Han hovorí, že dnešnej spoločnosti chýba „božské svetlo“. Takéto metafyzické svetlo ukazuje cestu, generuje hierarchiu a vytvára poriadok vecí, nášmu svetu však chýba. Moderná strata viery „sa netýka len Boha či onoho sveta, ale aj samotnej reality“. Jedným z dôsledkov straty zmyslu pre transcendentno je zameriavanie sa na prítomnosť, na výkon, úspech a zisk. V kulte modernizmu sú tradičné hodnoty odmietané, na ich miesto nastupujú nové myšlienky a projekty, výplody sociálneho inžinierstva... (Výber z jeho diela vyšiel v českom preklade pod názvom Vyhořelá společnost; Praha, Rybka Publishers, 2016.)
Uvažujúc o tom, položme si otázku, či si takáto spoločnosť dokáže zvoliť do svojho čela skutočnú, morálne zrelú osobnosť.
::
Slovenský dohovor za rodinu vydal 21. januára 2019 vyhlásenie, v ktorom reaguje na aktuálnu spoločensko-politickú situáciu. Vo vyhlásení sa okrem iného uvádza: „SDZR nemá politické ciele, ale hodnotové... Nehovoríme ľuďom, ktorého politika a ktorú stranu majú voliť, pretože to o by bola politika. Hovoríme im, akých politikov a aké strany majú voliť, pretože to je morálka. Ak ľuďom odporúčame voliť hodnotových politikov a hodnotové strany, neubližujeme tým žiadnym politikom ani žiadnym politickým stranám. Veď takí môžu byť predsa všetci a každý sa takým môže stať. Ten, kto bol hodnotový včera, nemusí ním byť dnes, a kto ním nebol včera, môže sa ním dnes stať.“

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 3/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.