- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. februára 2019

Nedeľné slovo (8)


Slabosť a sila
Človek je ako krehká nádoba – je slabý, potrebuje naplnenie i ochranu. Neradi si to priznávame, ale mali by sme prijať tento fakt. Vieme, ako niekedy ľahko človek zhreší, alebo spraví chybný krok s vážnymi následkami. Vieme, ako ľahko a rýchlo niekedy vyhasne ľudský život. O to cennejšia je každá pekná chvíľa, každý dobre prežitý deň.
Človek potrebuje oporu, potrebuje pevnú mravnú normu, potrebuje Desatoro. Uznanie vlastnej slabosti a hriešnosti môže byť v konečnom dôsledku zdrojom sily.

Keď človek nastúpi na cestu osobného rastu v Kristovom duchu, stáva sa veľkým. Prestáva byť otrokom a stáva sa dedičom.
Boh je garantom dôstojnosti každej ľudskej osoby. On mení našu slabosť na silu. Dáva zmysel nášmu životu, všetkým našim snahám, úspechom i neúspechom, radostiam i bolestiam.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (7)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.