- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. februára 2019

Nedeľné slovo (7)


Osobný rast
V istom zmysle platí, že už cesta je cieľ, presnejšie – je súčasťou cieľa. V procese osobného rastu totiž nemôžeme očakávať okamžité výsledky. Sebaformácia je takpovediac doživotný proces.
Áno, ide o proces, cestu, vývin, pohyb... Záleží na tom, odkiaľ a kam a akým spôsobom ideme. Aby sme sa neocitli v bludnom kruhu, aby sme došli do cieľa.

Perfekcionista chce byť hneď a vždy dokonalý. Chce nemožné, preto zbytočne trpí. Niekto zas žije tak, akoby mu na ničom nezáležalo. A niekto ďalší iba čaká, bojí sa vstúpiť do života, cíti sa stále slabý, nepripravený. Ani to nie je dobrý postoj, veď stráviť život – obrazne povedané – v čakárni nechce hádam nikto.
Modlime sa za to, aby nás Všemohúci usmernil, aby nám dal potrebnú múdrosť a silu, aby viedol a žehnal naše kroky. Ja dnes prosím: Pane, prijmi ma a premeň ma, zmiluj sa nad nami.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (6)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.