- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. marca 2019

Kňaz Marián Kuffa zažíha svetlo


Katolícky kňaz Marián Kuffa je známy tým, že dôsledne obhajuje kresťanskú náuku, jasne sa vyjadruje a jednoznačne pomenúva negatívne javy v našej spoločnosti, upriamujúc pohľad na dobro, ktoré vychádza z rešpektovania Desatora.

Pred niekoľkými dňami bolo publikované vyhlásenie otca Mariána Kuffu k aktuálnym udalostiam na Slovensku. Aj v ňom nachádzame jasné a múdre, prorocké slová zasluhujúce si pozornosť. Pripomeňme si aspoň niektoré myšlienky.

Vdp. Kuffa hovorí, že ustanovených pastierov Cirkvi by sme mali mať v úcte. Ako hriešni ľudia potrebujeme Cirkev, aby sme mali prístup k sviatostiam, aby sme skrze ňu poznávali a mohli prijímať Božie slovo: „Veľa útokov sa dostáva Cirkvi v dnešnom svete. Diabol proti nej obracia aj hriechy a skutky tých, čo slúžia jemu. Sú to predpovedaní vlci v baránkovom rúchu. Prosím Vás, zostaňte Cirkvi verní za každých okolností, pretože ona je tou loďkou, ktorú v zjaveniach svätého Dona Bosca nebesia zjavili ako istotu na rozbúrenom mori.“
Mnohí tvrdia, že chcú bojovať proti zlu, ale v otázke rozlišovania dobra a zla vládne medzi ľuďmi nejednota a zmätok. Kresťanské poňatie je však zdravé, hodnoverné, opiera sa o Boží zákon – zlom je každé prekročenie Desatora Božích prikázaní. Iné výklady vedú k hodnotovej dezorientácii: „Nenechajte sa znechutiť a zastrašiť v snahe o dosiahnutie lepšej spoločnosti, ale ako Božie deti nenaleťme diablovej ponuke vybudovať spoločnosť a spravodlivosť bez Boha. Takáto spravodlivosť je totiž vždy nespravodlivosťou voči najslabším. Preto svätý Ján Pavol II. povedal, že buď bude Európa kresťanská alebo nebude. Ak Slovensko prestane byť kresťanské, tiež nebude.“
Vo svete, i v radoch veriacich, sa prejavuje škodlivé elitárstvo. V súvise s tým Marián Kuffa zdôrazňuje, že kresťanstvo nie je náboženstvo vyvolených a dokonalých, ale náboženstvo hriešneho ľudu. Hriešnik potrebuje pokánie a obrátenie: „Pravé obrátenie je spojené s horlivosťou slúžiť Bohu a za dobro v Božom pláne bojovať. Každý z Vás má v tomto pláne miesto. Ak nezabojujete, za Vás musí bojovať ešte väčšmi niekto druhý, pretože Vaša pomoc chýba.“
Obrátiť sa môže každý, aj verejne činný človek, aj politik. Duchovná osveta je najsilnejším antikorupčným programom, je prvým krokom k náprave celého systému: „Je potrebné, aby politici vedeli, že ich prvou úlohou a poslaním je chrániť najzraniteľnejších a mať odvahu sa postaviť za nenarodené deti. Žiadna recyklácia fliaš nemá pred touto úlohou prednosť.“ Dôležité je pritom správne rozlišovanie: „Na Slovensku veľa zla narobili politici, čo sú liberálmi a tvária sa pred ľuďmi, že sú kresťanskí.“
V závere vyhlásenia sa otec Kuffa vyjadruje k druhému kolu prezidentských volieb: „Ak som v televízii na otázku odpovedal, že pani Čaputovú voliť nebudem, neznamená to, že budem voliť pána Šefčoviča. Ak pán Šefčovič chce môj hlas, musí jasne povedať, že zruší Istanbulský dohovor, pretože to ako prezident má v právomoci. Očakávam, že to ako prezident urobí bezodkladne. Očakávam, že povie, že bude podporovať politiku ochrany života, pretože z pozície autority prezidenta dokáže na takúto politiku pozitívne vplývať. Ak toto nedokáže pán Šefčovič prehlásiť, voliť pôjdem, aby som vyslal odkaz, že mi na Slovenskú záleží, ale na volebnom lístku nezaškrtnem nikoho.“
Vskutku, sú to závažné slová, priame a jasné – ako svetlo vo tmách. Uvažujme o nich v duchu pravej viery, v intenciách Kristovho evanjelia... Naše právo je aj našou zodpovednosťou.

Ján Maršálek
::
Plné znenie vyhlásenia:
::
Súvisiaci článok:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.