- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. marca 2019

Nedeľné slovo (11)


Vzťah k pravde
Pravdu môžeme hľadať, nachádzať, prijímať i odmietať, ale nemôžeme ju vlastniť. Nemáme právo zasahovať do nej, vedome ju skresľovať či falšovať.
Pravda súvisí s tým podstatným, čo zásadne ovplyvňuje ľudský život. Rozumný človek túži rozpoznať zmysel svojho bytia, neuspokojuje sa s úlomkami, chce ich spojiť do celku, v ktorom sa odrazí túžba po svätosti.

Ruský filozof Vladimír Sergejevič Soloviov hovorí o pravde ako o hodnote, ktorá nemôže byť súkromnou záležitosťou nikoho. Pravda sama v sebe je nepodmienená, nezávislá a sebestačná: „Náš rozum môže poznávať pravdu len tak, že sa stane účastným na pravde, to jest účastným na nekonečnej dokonalosti; a kvôli tomu sa musí zrieknuť a zbaviť svojej osobnej obmedzenosti, hľadania svojho a myslenia na svoje“ (Duchovné základy života).
Absolútna pravda je u Boha. Čistá duša cíti, že pravda jestvuje. Nepopiera ju, ale túži po spojení s ňou. Chce sa s ňou vnútorne stotožniť, lebo vie, že pravda oslobodzuje... Chcem sa modliť ako žalmista: „Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú“ (Ž 40, 12).

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (10)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.