- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. apríla 2019

Na Veľký piatok


(Modlitba)
Ó, zranené, pre mňa kopijou otvorené Srdce Spasiteľa môjho! Pozdravujem Ťa tým pozdravom bolestným, s ktorým Ťa Mária Panna dnešného dňa k sebe privinula, keď si už prestalo žiť, a keď si studené, mŕtve v jej materinskom lone spočívalo!
Aká to hrôza, ó, ukrižovaný Ježišu, keď pohliadnem na Tvoje krvácajúce rany, na Tvoje dosekané telo, na Tvoju skleslú, tŕním korunovanú, bledú a mŕtvu tvár! Ó, aký to pohľad pre mňa, zvlášť rana Srdca Tvojho! Čo by som ja bol v srdci cítil, keby som bol býval sám tam prítomný, a bol videl, ako sa kopija do Tvojho boku vrazila a ako sa krv zo Srdca Tvojho vyliala!

Toto otvorené Srdce Tvoje, ó Ježišu, nech je útočisko moje v každej skľúčenosti, v každej mojej biede a úzkosti, môj úkryt v pokušení a prenasledovaní.
Dnes chcem rozjímať tajomstvo vykúpenia môjho skrze smrť Tvoju, ó, ukrižovaný Ježišu! Nedopusť, aby boli zmarené na mne muky Tvoje. Pre tú lásku, ktorá Tvoje srdce na kríži otvorila, dopraj mi milosť, aby som v Tvojom objatí na Tvojom Božskom Srdci usnúť mohol. Amen.
:: 
Modlitba a ilustrácia prevzaté z publikácie:
Alleluja – kniha modlitebná, poučná a spevácka pre katolíckeho kresťana
(Ružomberok, Lev, 1927, šieste vydanie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.