- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. apríla 2019

Veľká noc 2019


„Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti, a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.“  92, 14–16)
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 15, 16)
V Pôstnom období sa modlitbou, pôstom, almužnou, skutkami kajúcnosti a rozjímaním nad Ježišovým utrpením pripravujeme na slávenie najväčších sviatkov roka, na slávenie Veľkej noci. Budeme si pripomínať Kristovo umučenie a jeho smrť na kríži a oslavovať jeho vzkriesenie. Táto udalosť zmenila dejiny aj tvár sveta. Rozdelila ľudí na dve skupiny: na tých, ktorí stoja pri Ježišovi, ktorí sú pre neho prenasledovaní a zabíjaní, a na tých, ktorí stoja proti Ježišovi, aj proti tým, ktorí sú mu verní.

Tento zápas medzi Ježišovými vernými a tými, ktorí ho prenasledujú a usilujú sa ho umlčať a zabiť v srdciach jemu verných, pokračuje intenzívne aj v súčasnosti. Ani pre nás nie je vždy jednoduché zachovať mu vernosť. Mnoho sa investuje do boja proti nemu. Vernosť Ježišovi si vždy vyžaduje hrdinstvo. Ale jedine On je víťazom nad smrťou. Ježiša ani kresťanov nedokázali nepriatelia počas dvoch tisícročí umlčať. Svet je stále posúvaný dopredu a formovaný tými, ktorí sú Ježišovi verní – a myslím, že vďaka nim napriek všetkému stále funguje.
Našou úlohou je byť nie formálnymi kresťanmi, ale ľuďmi živej viery, ktorá prináša ovocie. To nie je možné bez modlitby, sviatostí, čítania Písma, bez kresťanského spoločenstva, služby, obety, zachovávania prikázaní... Kristus žiada, aby sme ho vyznávali skutkami a celým svojím životom. Vo Svätom písme sa  píše o prinášaní úrody, ovocia. Ježiš si často pri svojich podobenstvách bral obrazy z prírody, zo života roľníkov, vinohradníkov, pastierov, rybárov. Týmto obrazom rozumeli ľudia nielen v dobe jeho života na zemi, ale musia im rozumieť ľudia všetkých časov, pokiaľ majú záujem prežiť.
O ovocí Ducha píše Pavol apoštol v liste Galaťanom: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť..." (Gal 5, 22–23), čo dáva ako protiklad k skutkom tela. Podobne ako strom musí byť formovaný záhradníkom, potrebuje jeho starostlivosť, ale aj mnoho ďalších vecí ako slnko, vodu, vzduch, živiny, pôdu, aby mohol rásť a prinášať úrodu, tak aj človek potrebuje dostávať telesný, duševný aj duchovný pokrm, aby mohol žiť, rozvíjať sa a dávať. Nedajme sa zlákať celkom starosťami sveta, ale žime ako duchovní ľudia, ktorí prinášajú bohatú úrodu, ktorú síce svet ani ľudia okolo možno neocenia, ale len takto získame poklady, ktoré moľ a hrdza nezožerú.
Prajem Vám i sebe, vážení priatelia, aby sme dorástli k zodpovednosti za vieru svoju i za vieru tých, ktorí nám sú zverení, aby bola vždy živá, pevná a stála, aby rástla, rozvíjala sa a prinášala hojné ovocie, ktorým obohatíme aj svet okolo nás. Nech nás posilní i slávenie tohtoročnej Veľkej noci vo viere, ktorú budeme vyznávať plodným životom, aby sa splnili slová veľkonočnej piesne: „Daj by sme aj vo večnosti "aleluja" spievali...“
Christos voskrese! Voistinu voskrese!

(Skalica, Veľká noc 2019)
Ľudovít Košík
::
Rozhovor s autorom:
::
Ilustrácie prevzaté z knihy: Alleluja – kniha modlitebná, poučná a spevácka pre katolíckeho kresťana (Ružomberok, Lev, 1927, šieste vydanie).
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Ďakujem autorovi za podnetné duchovné zamyslenie.
    Byť skutočne kresťanom „nie je možné bez modlitby, sviatostí, čítania Písma, bez kresťanského spoločenstva, služby, obety, zachovávania prikázaní...“ Áno, nevyhnutné je aj spoločenstvo – teda Cirkev!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.