- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. apríla 2019

Pri navštívení Božieho hrobu(Modlitba)
Padám pokorne na kolená pred týmto svätým hrobom a úctivo sa Tebe klaniam, ó, dobrotivý Vykupiteľu duše mojej, Pane Ježišu Kriste! 
Pevne verím, že si tu v tomto posvätnom mieste osobne prítomný, a nielen svojimi telesnými očami na mňa hľadíš, ale i do môjho srdca sa dívaš. Preto i ja s pravou a živou vierou tu na Teba hľadím a tak dôverne Ťa vzývam, akoby som skutočne pred Tvojím svätým hrobom čakal.


Ó, najdobrotivejší Otče nebeský! Kľačiac pred týmto svätým hrobom obetujem Ti Tvojho najmilšieho Syna v tejto prevelebnej Sviatosti Oltárnej prítomného so všetkými zásluhami jeho za obetu všetkej cti chvály a zvelebenia k poďakovaniu za stvorenie a vykúpenie moje, za ustanovenie najsvätejšej sviatosti; lebo viem a silne verím, že toto je chlieb anjelský a náš Spasiteľ, ktorý pre naše hriechy bol umučený, usmrtený a pochovaný, ktorý tretí deň vstal z mŕtvych, sedí na pravici moci Tvojej, a že žije a kraľuje s Tebou v jednote Ducha Svätého na veky vekov. Amen.

Prevzaté z knihy: Alleluja – kniha modlitebná, poučná a spevácka pre katolíckeho kresťana (Ružomberok, Lev, 1927, šieste vydanie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.