- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. apríla 2019

Nedeľné slovo (15)


Krása a bolesť
Krása a bolesť – spojenie nezvyklé, ale iba zdanlivo, v skutočnosti krása a bolesť idú neraz ruka v ruke, prelínajú sa a vzájomne podmieňujú, hlavne ak ich chápeme aj v duchovnom zmysle.
Krása a bolesť patria k životu. Krása niekedy spôsobuje bolesť, ovocím bolesti býva niekedy krása: krása zmúdrenia, obnovy, premeny, očistenia a oslobodenia sa od všetkého zbytočného.

Človek žijúci naplno zažíva oboje, je očarený aj zasiahnutý, je hriešny aj nábožný. A v tom vidím kľúčovú otázku – ako sa rozhodneme, ku ktorej strane sa prikloníme, či sa zmierime so svojou hriešnosťou, alebo či sa ju pokúsime s Božou pomocou prekonať.
Cez bolesť sa ide k nádeji a cez krásu k radosti. Kresťanstvo je najplnším vyjadrením ľudskej túžby po dobrom živote – osvetľuje cestu, ktorá spoľahlivo vedie k cieľu.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (14)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.