- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. apríla 2019

Početné stavy reholí v Rakúsku dlhodobo klesajú

Karol Dučák

Rehoľníkov je v Rakúsku čoraz menej. Štatistika potvrdila trend znižovania celkového počtu mužov a žien v reholiach charakteristický pre posledné roky.
Ako vyplýva z najnovšej štatistiky rakúskych reholí, k 1. 1. 2019 žilo a pôsobilo v rakúskych reholiach 4.924 rehoľníčok a rehoľníkov, kým napríklad pred rokom ich bolo 5.034. V porovnaní so stavom k 1. 1. 2018 bolo na začiatku tohto roku celkovo o 110 žien a mužov v rakúskych reholiach menej. Došlo však k zvýšeniu počtu ženských reholí na 109. Celkovo teda pôsobí v Rakúsku 195 reholí, kým pred rokom ich bolo 192.
K 1. 1. 2016 pôsobilo v Rakúsku 87 mužských rádov, o tri roky neskôr ich bolo 86. Iná bola situácia u ženských reholí, ktorých bolo 105 začiatkom roka 2016, ale do začiatku roka 2019 sa ich počet zvýšil na 109. U ženských aj mužských reholí však došlo k celkovému úbytku početných stavov. V prípade ženských reholí poklesli početné stavy z 3.643 v roku 2016 na 3.258 rehoľníčok v roku 2019, u mužských reholí došlo najprv k rastu z 1.696 na začiatku roku 2016 na 1.728 rehoľníkov k 1. 1. 2017, no potom počet rehoľníkov klesal až na 1.666 začiatkom roku 2019.

Presná štatistika:

Počty rakúskych rehoľníkov podľa rokov:
1. 1. 2016 – 1.696
1. 1. 2017 – 1.728
1. 1. 2018 – 1.681
1. 1. 2019 – 1.666

Počty rakúskych rehoľníčok podľa rokov:
1. 1. 2016 – 3.643
1. 1. 2017 – 3.483
1. 1. 2018 – 3.353
1. 1. 2019 – 3.258

Celkové počty rehoľníčok a rehoľníkov podľa rokov:
1. 1. 2016 – 5.339
1. 1. 2017 – 5.211
1. 1. 2018 – 5.034
1. 1. 2019 – 4.924

Počty rakúskych mužských reholí podľa rokov:
1. 1. 2016 – 87
1. 1. 2017 – 87
1. 1. 2018 – 86
1. 1. 2019 – 86

Počty rakúskych ženských reholí podľa rokov:
1. 1. 2016 – 105
1. 1. 2017 – 105
1. 1. 2018 – 106
1. 1. 2019 –109

Celkové počty rakúskych reholí podľa rokov:
1. 1. 2016 – 192
1. 1. 2017 – 192
1. 1. 2018 – 192
1. 1. 2019 – 195

Zo štatistík vyplývajú alarmujúce údaje predovšetkým u ženských reholí. V roku 1980 pôsobilo v Rakúsku 10.598 rehoľníčok, no v roku 2000 ich bolo len 5.898, a v roku 2019 už iba 3.258. Teda v období rokov 1980–2019 klesol počet rakúskych rehoľníčok na menej ako jednu tretinu pôvodného počtu a ten alarmujúci pokles trvá aj ďalej. Rakúskym ženským reholiam chýba dorast. Začiatkom roku 2019 boli len 3 % rakúskych rehoľníčok mladších ako 40 rokov! Až 60 % bolo starších ako 75 rokov! Rakúske ženské rehole rýchlo vymierajú!
U rehoľníkov nie je pokles natoľko alarmujúci: 2.197 ich pôsobilo v Rakúsku v roku 1980, do roku 2000 ich počet dokonca stúpol na 2.211, no v roku 2019 ich bolo len 1.666. Príčin poklesu početných stavov rakúskych reholí je viac: dlhodobo nízka pôrodnosť, rast hedonizmu a praktického materializmu, atď. Tento stav však nie je charakteristický len pre Rakúsko, ale aj pre mnohé iné krajiny predovšetkým na Západe.
Jedna vec je istá. Eurocentrizmus Katolíckej cirkvi je beznádejne minulosťou. Iniciatívu v Katolíckej cirkvi preberajú národy Ameriky, Afriky a Ázie. Vidíme to už dnes. Pápež nie je Európan, kardinál Sarah je z Afriky... Na časy, keď bola Európa srdcom Katolíckej cirkvi, môžeme len s nostalgiou spomínať. Blíži sa doba, keď bude Európa chvostom Katolíckej cirkvi. Čím skôr sa dokážeme pozrieť pravde do očí, tým ľahšie sa zmierime s reálnym vývojom.

Karol Dučák

Zdroje:
1. Altersstruktur 2018. In: Ordnungsgemeinschaften Österreich. Dostupné na internete: ordensgemeinschaften.at.
2. Dučák K. Rehoľníkov v Rakúsku pribúda, rehoľníčok ubúda. In: PriestorNet. Dostupné na internete: priestornet.com.
3. Ordensstatistik: Zahl der Ordensleute sinkt weiter. In: religion.ORF.at. Dostupné na internete: religion.orf.at.
4. Statistik und Zahlen der Orden 2016 . In: Ordnungsgemeinschaften Österreich. Dostupné na internete: ordensgemeinschaften.at.

::
Súvisiaci článok:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.