- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. mája 2019

Farebný svet (obrazy a karikatúry)


Výstava výtvarných prác Vlada Pavlíka
V piatok 3. mája 2019 bola vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom otvorená výstava obrazov a kresleného humoru Vladimíra Pavlíka (výstava potrvá do 24. 5. 2019). Na vernisáži bolo prítomných približne dvesto ľudí, vrátane viceprimátora mesta Františka Mašlonku. Po oficiálnej časti, spestrenej krátkym hudobným programom Márie Volárovej, predviedol majster Vladimír Pavlík krátku ukážku rýchlokreslenia s humornou tematikou a so záverečnou pointou – ako retrospektívu a spomienku na jeho rekord z roku 2007, zapísaný v Slovenskej knihe rekordov. Ukážka trvala približne 60 sekúnd.


Vladimír Pavlík patrí k našim popredným karikaturistom. Publikuje od roku 1973. Okrem kreslenia karikatúr sa venuje aj maľovaniu na plátno, ilustráciám a technickému dizajnu. O jeho všestrannosti a umeleckej kvalite svedčí veľké množstvo domácich i zahraničných ocenení, ktoré získal. Ako možno vyčítať z vystavených diel (i z katalógu vydaného pri tejto príležitosti), karikatúry vo viacerých prípadoch poukazujú na kontrast medzi predstavou, želaním či ilúziou a skutočnosťou. Vyplýva z nich, že vytváraním akejsi umelej či virtuálnej reality nezmeníme pravdu. Máme iba jeden svet, jednu planétu, jeden život...
Vlado Pavlík je autorom mnohých tisícok kreslených vtipov a aj niekoľkých akrylových veľkoplošných malieb. Svoju vždy dobrú náladu a šibalský humor s originálnymi nápadmi prenáša aj do veľkých obrazov. Počas prehliadky výstavy sme postrehli, že v jeho dielach sú aj také výtvory ako napríklad hojdačka vo vesmíre, let na vtáčom pierku, turista prechádzajúci sa po pohári s červeným vínom, muž stolujúci pod obrovskou muchotrávkou, veľryba plávajúca v malom tanieri a podobne.


V hlave Vlada Pavlíka vznikajú stále nové nápady a príbehy. „Jeho maľby sú leporelá pre dospelých. Tak ako v jeho kreslenom humore, tak aj v maľbách nájdeme vľúdny, šibalský a veselý humor, v ktorom sa snúbi fantázia a vynaliezavosť...“ povedala vo svojom príhovore kurátorka výstavy Elena Porubänová a dodala, že Pavlíkove maľby charakterizujú najmä témy týkajúce sa medziľudských vzťahov a tiež príbehy zo života zvierat, ktoré sa často navzájom prelínajú. Jeho humor niekedy pripomína výlet do zoológie. Sú to zároveň etudy zo života zvierat, ktoré sú aktérmi komických situácií. Dokazuje, že nie zvieratá sa podobajú ľuďom, ale mnohokrát je to naopak. Pavlíkove maľby sú farebne mnohoraké, typicky zaľudnené ľudskými a zvieracími aktérmi. Jeho hrdinovia zostávajú vo vesmíre osamotení, napríklad sedia si na pierku a je im fajn. V jeho maľbách je radosť, životná energia i túžba hľadať a vymýšľať stále nové námety.


Aktuálna výstava je iba kvapkou v mori v porovnaní s množstvom kresieb, ktoré za vyše štyridsať rokov stačil vytvoriť. Preto so smútkom hodnotí postavenie súčasnej karikatúry na Slovensku: „Väčšina časopisov, ktoré sa humoru venovali, zanikla. V novinách začína prevažovať komercia, preto naša práca ustúpila do pozadia. Kreslený humor sa z našich novín takmer vytratil. Je to veľká škoda. Humor je totiž vlahou pre život.“ A dodáva, že úplne iná situácia je v zahraničí, kde sa koná množstvo podujatí kresleného humoru.

Milan Kupecký
Kresby: Vlado Pavlík
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.