- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. mája 2019

Nedeľné slovo (19)


Opora v pravde
Všetko vyšinuté a nezriadené, priveľké či primalé, všetko neprimerané a svojvoľné sa mení na zlo. Preto hovoria mudrci o zlatej strednej ceste, preto stará ľudská múdrosť nabáda: všetko s mierou!
Človeku dneška sa to možno zdá ošúchané, prekonané, staromódne. Ale možno prekonať večnú pravdu?! Prečo si namýšľame, že sme zjedli všetku múdrosť sveta?

Večné je to, čo presahuje našu hmotnú existenciu, o čo sa môžeme a máme oprieť, aby sme sa nezrútili do ničoty. Večnú pravdu – pravdu o všetkom – vidíme teraz len nejasne, akoby v odraze; niečo vieme, niečo nám bolo zjavené, niečo tušíme. Život je tajomstvo, ale nie bludisko.
Apoštol Pavol píše (1 Kor 13, 9–12): „Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné... Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (18)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.