- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. mája 2019

Nedeľné slovo (21)


Naša viera
Žijeme v časoch poznačených skepsou. Aj v duchovnom živote narážame na pochybnosti. Naša viera je oslabená útokmi nepriateľov náboženstva, možno tiež našou vlažnosťou a priveľkým ponorom do svetského diania, ktoré je vzdialené od Boha a duchovných hodnôt.
Cirkev býva spájaná s tmárstvom, neslobodou, zaostalosťou. Často je zobrazovaná ako inštitúcia s temnou minulosťou, dnes nepotrebná, bez budúcnosti, odsúdená na zánik.

Čo sa človeku ponúka? Na jednej strane tajomstvo viery, na strane druhej absurdnosť ateizmu. Dôsledne uplatnený a do dôsledkov domyslený ateizmus totiž naozaj vedie k absurdite, alebo k nihilizmu.
Je azda celý svet a človek v ňom dielom náhody? Ak pripustíme túto možnosť, aký zmysel má naša existencia? Boh je zárukou dôstojnosti každej ľudskej osoby. Zostáva do veľkej miery tajomstvom, ale aj zdrojom nádeje.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (20)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.