- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. júna 2019

Nedeľné slovo (24)


Nebáť sa vykročiť
Odvaha nespočíva v neprítomnosti strachu, ale v jeho ovládaní a prekonávaní. Odvážny človek strachu nepodlieha, nevzdáva sa bez boja, lebo vie, že strach je zlým radcom a ešte horším pánom, ktorého neradno počúvať.
Ak by sme dovolili strachu ako nástroju pokušiteľa ovládnuť nás, dopadli by sme zle. Strach dokáže rozložiť a rozrušiť človeka natoľko, že stratí kontrolu nad svojím životom.

Boh hľadá do svojich služieb ľudí ochotných obetovať sa a pracovať na sebe, na svojom raste; hľadá ľudí, ktorým by mohol dodať odvahu... Akoby vravel: vstaň, vzbuď v sebe vieru, nádej a lásku, prekonaj slabosť a vykroč v ústrety životu.
Božia milosť môže zmeniť človeka, aby sa duchovne znovuzrodil. Človek však musí chcieť, musí sa pôsobeniu milosti otvoriť – má totiž slobodnú vôľu, ktorú Boh rešpektuje.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (23)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.