- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. augusta 2019

Drevené chrámy východného obradu (6)


Uličské Krivé
Drevené chrámy východného obradu zvané „cerkvi“ svojou prekrásnou architektúrou a jedinečnou umeleckou výzdobou odzrkadľujú prelínanie latinskej a byzantskej kultúry. Zároveň predstavujú neoddeliteľnú súčasť územia tunajších Východných Karpát – hodnotných prírodných území Národného parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. (Nápis na informačnej tabuli v obci Topoľa.)
Keby som chcel tieto vety voľne preložiť do bežného jazyka, tak poviem: ak budete spoznávať výnimočné drevené kostolíky, zároveň budete uchvátený prírodou, ktorá tieto pamiatky obkolesuje. Budete svedkami jedinečného spojenia kultúry a prírody.
Nemálo sa už o týchto pamiatkach popísalo, vyšlo množstvo kníh, článkov, filmových dokumentov, ale ako hovorí porekadlo: Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Z tohto dôvodu som sa vybral za spoznávaním týchto pamiatkových a kultúrnych jedinečností a niektoré som si dôkladne prezrel.
Chcel by som uviesť, že fotografický materiál je zameraný iba na exteriér, respektíve vonkajšiu scenériu, okolie každej stavby – vo vnútri chrámov je prísny zákaz fotografovania. O chráme poskytnem iba základné údaje. Na internete je dostatok podrobnejších informácií o každom objekte. Ešte by som chcel upozorniť na to, že tieto vzácne pamiatky sa nachádzajú zväčša v obciach s malým počtom obyvateľov – mladé rodiny postupne odchádzajú, obce sa vyľudňujú, niektoré objekty sú prázdne a pustnú...


Uličské Krivé
Uličské Krivé je obec na Slovensku v okrese Snina. Medzi miestne zaujímavosti patrí drevený gréckokatolícky chrám sv. Archanjela Michala z roku 1718. Chrám sa nachádza v strede dediny. Drevená budova chrámu stojí na kamennom základe. Chrám, ktorý pôvodne postavili bez použitia kovového klinca, rekonštruovali, podobne ako ikonostas, koncom 80. rokov minulého storočia. Ohrozený je hlavne, čo sa týka dreva, červotočom.
Vstupná brána je v barokovom štýle s pôvodnými závesmi. Interiér je rozdelený na babinec, loď a sakristiu. Ikonostas pochádza z 18. storočia. Ikona Krista nad cárskou bránou je zo 16. storočia. Ikony v ikonostase sú rozmiestnené v súlade s cirkevným kánonom. Táto národná kultúrna pamiatka slúži aj dnes na svoje pôvodné účely.
Robert Hakala
::
Rozhovor s autorom: Ísť svojou cestou...
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.