- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. augusta 2019

Nedeľné slovo (33)


Dobrá zvesť
Nádej býva spojená s očakávaním niečoho dobrého. Nádej je krásna čnosť – a pevná: vraví sa, a nie nadarmo, že zomiera posledná. Človek všeličo znesie, dokáže žiť a prežiť v tých najťažších podmienkach, no bez nádeje nevydrží.
Nádej je dôležitá, doslova životne dôležitá – spolu s vierou a láskou. (Viera, nádej, láska – tri božské čnosti.)


Židia oddávna očakávali Mesiáša, svojho Záchrancu, Spasiteľa, Pána. Keď dozrel čas, Mesiáš prišiel, ale mnohí ho neprijali a neprijímajú. Ježiš Kristus však stále žiari ako najväčšia hviezda dejín.
Počúvajme jeho slová, jeho výzvy, jeho evanjelium. Evanjelium predstavuje dobrú zvesť a Ježiš Kristus je naším spasiteľom. Volá nás k sebe. Pozýva slabých a unavených, aby ich mohol posilniť.

::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.