- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. septembra 2019

Biskup Vladimír Fekete vo farnosti Petrova Ves

Ľudovít Košík

V sobotu 14. septembra 2019 večer, na Sviatok povýšenia Svätého kríža, slávil slávnostnú svätú omšu v zaplnenom farskom Kostole zoslania Ducha Svätého v Petrovej Vsi apoštolský prefekt Azerbajdžanu biskup Mons. Vladimír Fekete. Vo svojej homílii vychádzal z biblických čítaní a prítomným vysvetlil dôvod slávenia Sviatku povýšenia Svätého kríža, siahajúceho k nájdeniu Svätého kríža v roku 326 matkou cisára Konštantína svätou Helenou v Jeruzaleme. Pripomenul, že aj v našich domácnostiach má mať kríž čestné miesto, aby sme sa naň pozerali nielen ako na nástroj umučenia, ale predovšetkým ako na nástroj lásky, aby sme aj my dali miesto vo svojom srdci Pánu Ježišovi, aby Boh bol v našom srdci a v našom živote vyvýšený. Svätú omšu sprevádzal spevácky zbor detí a mládeže z Kurimian.

Táto svätá omša bola vyvrcholením poobedňajšieho programu, ktorý pripravil pre farnosť i hostí jej duchovný správca Qurín Ján Baraník, O. Praem. V úvode privítal biskupa vo svojej farnosti a tiež privítal spevácky zbor. Potom sa otec biskup Fekete predstavil prítomným. Hovoril o svojom detstve v Chorvátskom Grobe, o rokoch štúdia na gymnáziu v Senci, kde ho oslovil jeho profesor a tajný salezián Ivan Gróf, rodák zo Senice, o rozhodnutí stať sa saleziánom, o tajnej saleziánskej formácii, o rokoch štúdia na univerzite, kde študoval matematiku a geológiu, o tajnej kňazskej vysviacke 31. januára 1983 v biskupskej kaplnke kardinála Joachima Meisnera v Berlíne.
Hlavne však hovoril o svojom pôsobení počas rokov totality, keď traja spolubratia saleziáni svedčili o viere a pôsobili v Spišskej Novej Vsi, v tamojšom regióne, a popri zamestnaní sa venovali mládeži, pritom o svojej kňazskej identite nehovorili, mnohí sa o nej dozvedeli až po roku 1989. Tam vtedy oslovil i dnešného duchovného správcu v Petrovej Vsi Jána Baraníka, ktorý vyrastal v obci Kurimany, študoval na gymnáziu v Levoči a pod jeho vplyvom sa prehĺbil v duchovnom živote a rozhodol sa pre duchovné povolanie v reholi premonštrátov.
V podnetnej besede, ktorú moderovala redaktorka rádia Lumen Anna Bošková, sa prítomní mali možnosť dozvedieť zaujímavé informácie o pôsobení slovenských saleziánov počas rokov totality, že počas nej bolo tajne vysvätených asi 60 saleziánov kňazov, o tajnej rehoľnej formácii i pôsobení otca biskupa počas rokov socializmu i neskôr, keď sa už mohol priznať ku kňazstvu. Otec biskup tiež hovoril o pôsobení na rozličných úsekoch života v reholi, keď už mohli saleziáni verejne pôsobiť a pracovať s mládežou, na čo sa podľa jeho slov ani veľmi nepripravovali, skôr predpokladali po odhalení ich činnosti nejaké väzenie. Po roku 1990 don Fekete vystriedal viacero úloh (blízky spolupracovník provinciála Ernesta Macáka, provinciál saleziánov, novicmajster, misionár v Azerbajdžane – na čo sa necítil ani povolaný, ani pripravený). Potom sa stal biskupom (biskupská vysviacka v Baku vo februári 2018).
Otec biskup následne komentoval pripravenú vizuálnu prezentáciu o Azerbajdžane, o tamojšej činnosti saleziánov a sestier saleziánok i sestier matky Terezy, o pôsobení katolíckej Cirkvi v tejto dnes moslimskej krajine, ktorej kresťanské korene siahajú až k pôsobeniu apoštolov Bartolomeja a Tomáša a kde aj dnes je možné nájsť stopy starých kresťanských stavieb. Tiež informoval o návšteve pápeža Jána Pavla II. v roku 2002 a pápeža Františka v roku 2016 v krajine.
Napokon tento prvý slovenský biskup salezián odpovedal na viaceré otázky prítomných. Okrem iného povedal, že vo svete v súčasnosti pôsobí okolo 120 saleziánov biskupov, viac ich je v misijných krajinách. Počas celého poobedia svojím spevom zvlášť mariánskych piesní prispel k slávnostnej atmosfére úžasného podujatia už spomenutý spevácky zbor z Kurimian.

Ľudovít Košík
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Pán biskup Fekete, SDB, bol aj v Šaštíne, kde predniesol homíliu na tému bolesť, poslušnosť a viera:

    https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190915002

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.