- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. októbra 2019

Pohľad späť a dopredu


ZÁPISNÍK – 41/2019
V novom čísle dvojtýždenníka Kultúra (č. 17/2019) bol publikovaný rozhovor Kataríny Džunkovej s básnikom a trpiteľom svedomia Júliusom Homolom. Je to zaujímavé a podnetné čítanie. Július Homola okrem iného hovorí: „Človek by mal robiť dobro a nikomu neubližovať – to je zásada konania, ktorá vyplýva z Božích prikázaní. Veď sme predsa Božie deti, preto sa aj zdravím: S Pánom Bohom! A je mi jedno, či sa na mňa niekto s nepochopením pozrie. Kedysi som svoju vieru praktikoval skryto, ale keď teraz vidím, ako sa pretláča protináboženské presvedčenie, prečo by som nemohol svoju vieru preukázať ja.“

O poprave prezidenta Jozefa Tisa sa Július Homola vyjadril takto: „Bol som študentom sexty, keď sme v apríli 1947 sledovali informácie a čakali, že prezident dostane milosť. Avšak jedného rána som na hornej ulici v Kremnici videl paniu, ako plače opierajúc sa o plot. Pýtam sa, čo sa stalo. ,Pána prezidenta obesili!‘ Zostal som ako obarený. Vrátil som sa domov, zhodil aktovku a blúdil celý deň po lese až k vysielaču. Bol som úplne zdrvený. Doteraz nedokážem zabudnúť na šibenicu na dvore Justičného paláca v Bratislave, ktorú som videl počas vlastného väznenia.“
Súvisiaci článok: Svetlá a tiene
::
Kardinál Ján Chryzostom Korec je autorom knihy S úctou voči dejinám. Píše v nej: „Vždy ma zarážalo, keď som sa stretol s akýmsi zvrchovaným, neúctivým pohľadom na dejiny, v ktorom niektorí ľudia takmer až pohŕdali všetkým, čo sa dialo pred nami, a všetkými, čo žili pred nami.“ Je naozaj nerozumné pristupovať k dejinám z pozície pýchy a ignorantstva. Dejiny tým nezmeníme, iba ak ich dočasný obraz, zato však stratíme možnosť poučiť sa z nich a čerpať z ich bohatstva.
Je chybou dívať sa na minulosť očami dneška bez prihliadnutia na vtedajšie pomery a okolnosti, uspokojiť sa s mechanickým porovnávaním a vynášať apriórne súdy. Iba celostné vnímanie, teda také, ktoré berie do úvahy širšie väzby, vzťahy a súvislosti, smeruje k pravde. Ľudia v rozličných obdobiach a situáciách sa celkom prirodzene a oprávnene rozhodovali inak, ako si možno predstavujeme my. Neprináleží nám súdiť ich.
Ako vyplýva už z názvu spomenutej knihy kardinála Korca, na dejiny by sme sa mali dívať nie s dešpektom, ale s úctou – vo vlastnom záujme, „aby sme zistili, že popri nedostatkoch, popri biede, alebo dokonca popri zločinoch, bolo v dejinách nepomerne viac statočného úsilia, statočnej práce i hrdinstva, ktoré je hodné nášho obdivu“ (Ján Chryzostom Korec: S úctou voči dejinám).
::
Niekto si myslí, že treba kráčať s dobou. Lenže kráčať s dobou znamená byť v nej uväznený. Kto kráča s dobou, ten sa mentálne obmedzuje na prítomnosť, dištancuje sa od minulosti a zakrýva si oči pred budúcnosťou. Kráčať s dobou znamená nikdy ju nepredbehnúť, a teda vlastne slúžiť módnym trendom a chvíľkovým záujmom.
::
Ľudská bytosť pevne zakorenená v kultúrnom a náboženskom prostredí svojho spoločenstva (rodu, obce, národa, cirkvi) sa nedá len tak ľahko ovplyvniť. Je značne odolná voči cudzím vplyvom, propagande a manipulatívnym pokusom o zmenu vedomia. Nemôžeme sa preto diviť tomu, že rôzne deštruktívne sily a ideológie, ktoré sa tu i tam objavujú v priebehu dejín, kladú veľký dôraz na vykorenenie človeka a zničenie živnej pôdy ľudskej dôstojnosti. Chcú rozložiť prirodzené spoločenstvá, osobitne rodinu ako základnú bunku spoločnosti, narušiť náboženské povedomie, zničiť vieru v Boha a v neposlednom rade zdeformovať tradície a kolektívnu pamäť.
Je príznačné, že tie najhoršie diktatúry, obdobia diabolskej zloby, sú spojené s falšovaním histórie a s útokmi proti tradičnému hodnotovému poriadku. Cieľ je jasný, i keď aktérmi týchto zločinov zakrývaný: vykoreniť človeka, vytrhnúť ho z prostredia, ktoré tvorí jeho identitu, a doslova zlomiť jeho dušu.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 40/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.