- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. novembra 2019

Hlas volajúceho na púšti


„Liberalizmus je vzopretie sa Božej vôli...“ (M. Kuffa)
Marián Kuffa
(Foto: ikv.sk)
Nemáme na Slovensku mnoho ľudí, ktorí verejne, odvážne a priamo hovoria celú pravdu – pravdu evanjelia, pravdu kresťanskej viery a náuky. Je ich vskutku málo, možno by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky (hovorím o tých, ktorých účinkovanie má dosah na celý národ). Jedným z nich je nepochybne katolícky kňaz Marián Kuffa. Jeho kňazský život, charitatívna činnosť, pomoc ľuďom v núdzi, angažovanie sa v prospech „ponížených a potupených“, jeho statočná obhajoba kresťanských hodnôt, jeho príhovory sú obdivuhodné.
Hlas duchovného otca Mariána Kuffu je hlasom volajúceho na púšti. V prostredí pokrivene chápanej slobody, mravnej skazy a duchovnej biedy tento hlas vzbudzuje záujem i rešpekt, ale tiež nepochopenie, odmietanie, ba aj nenávisť. Mnohí ho chcú umlčať, robia všetko preto, aby ho nebolo počuť, aby v púšti tohto sveta zanikol.

Benedikt XVI. V knihe Svetlo sveta upozorňuje na to, že moderná doba má svoje pozitíva aj negatíva. Niektoré kresťanské hodnoty sa stretávajú s podporou, no viaceré vyvolávajú odpor. Kresťan si musí byť vždy vedomý toho, že „svedectvo, ktoré má vydávať, sa môže stať pohoršením“. Musí rátať s nepochopením a odmietaním, ale nemôže mlčať – vieru treba šíriť a vysvetľovať.
Novodobý liberalizmus, ako prejav ateizmu a svojvôle, rozkladá našu spoločnosť, ničí kultúru, narúša samotné základy európskej civilizácie. Za falošnými prísľubmi a frázami o slobode, pokroku a prosperite sa skrýva démon, ktorý chce v ľuďoch zabiť kresťanskú vieru. Cieľom útokov je osobitne rodina a Cirkev.
Teológ a kazateľ, jezuita Henri Pinard de la Boullaye už pred niekoľkými desaťročiami (v knihe Ježiš a dejiny) vyslovil názor, že moderný svet nesie znaky druhého babylonského pomätenia, ktoré tentoraz siaha až do záhybov sŕdc. Ako vedecké sa nám predkladajú tie najčudesnejšie tézy, zároveň sa rozmáha nové pohanstvo, ešte požívačnejšie, bezbožnejšie a nebezpečnejšie ako staré, keďže chce „vyhasiť posledné hviezdy na nebi“ a bezohľadne pretvoriť, laicizovať spoločnosť. Vzniká tak poľutovaniahodný zmätok so smutnými následkami – ľudia strácajú orientáciu a prestávajú rozlišovať medzi dobrom a zlom.
Pán farár Kuffa hovorí pravdu, jasne a zrozumiteľne vyjadruje dôležité posolstvo, ukazuje správny smer, upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí s nástupom takzvanej genderovej ideológie. A pravda neraz bolí, býva nepríjemná, vždy je však užitočná. Pravda oslobodzuje... Je na každom z nás, aké stanovisko zaujmeme, ako sa rozhodneme, čo spravíme a čo nespravíme. Isté však je, že ľahostajnosť nič nevyrieši a so zbabelosťou ďaleko nezájdeme.

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:
::
::
P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

3 komentáre:

 1. M. Kuffa hovorí úplne normálne veci – o rodine, výchove, vzťahoch, viere... Ešte pred niekoľkými desaťročiami by to ľudia prijímali ako niečo samozrejmé, nespochybniteľné, úplne jasné. Žiaľ, dnes sú aj mnohí veriaci nakazení sekularizmom a slová M. Kuffu im pripadajú zvláštne či dokonca extrémne, nerozumejú im, alebo nechcú porozumieť.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný1.12.19

  Na margo aktivít o. Mariána Kuffu mi nedá nespomenúť poznámku k jeho politickým vyjadreniam, že si neuvedomuje, že nemorálnosť a bezbožný liberalizmus a ateizmus je mocne prítomný aj vo vládnucej strane SMER od jej samotného vzniku až doteraz, a takmer nikdy sa o. Kuffa kriticky voči SMERU nevyjadruje. Ako keby videl zlo len na jednej strane politického spektra a na druhej strane ho akosi prehliada. Pri tom je socializmus strany SMER rovnako deštruktívny, ako liberalizmus, ktorý o. Kuffa tak ostro odsudzuje.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný2.12.19

  Kto nás tu presviedča už roky, že treba voliť menšie zlo a naraz niekto píše o rovnosti v deštrukcií liberalizmu a socializmu. Myslím si, že je vecou názoru čo je väčšie zlo a každý máme pre to svoje dôvody a právo sa slobodne rozhodovať. Niekto má na zreteli dobro a vyberá peniaze pre bohatých a niekto sa stará o chudobných. Ak si niekto nasťahuje do svojho domu niekoľko chudobných a stará sa o nich zodpovedne, jeho slová majú väčšiu váhu ako tých, ktorí sedia pri káve a hľadajú spôsoby ako zbohatnúť. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.