- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. novembra 2019

Ničenie poriadku


ZÁPISNÍK – 46/2019
Bezbožné ideológie nikdy k ničomu dobrému neviedli. Pozrime sa na Francúzsku revolúciu, ktorá vypukla v roku 1789. Revolucionármi proklamované heslo „Sloboda, rovnosť, bratstvo“ bolo v príkrom rozpore  s realitou. V krajine sa rozmohla zúrivá nenávisť spojená s hrôzovládou a masovými popravami. Nastal čas teroru, zmätkov a pochybného novátorstva: „V období hrôzovlády (september 1792 – október 1795) prenasledovanie nepoznalo hraníc... Katolícka Cirkev bola zákonom zrušená, zrušil sa kresťanský letopočet a kalendár; sedemdňový týždeň bol nahradený desaťdňovým...“ (Viliam Judák: Kristova Cirkev na ceste). Všetko staré a vraj reakčné malo byť zničené. Nepodarilo sa, ale desaťtisíce nevinných obetí tohto revolučného šialenstva sú veľkým výkričníkom.

::
Ďalším príkladom bezhlavého ničenia starého poriadku je boľševická revolúcia v Rusku. Na povrchu boli znova pekné proklamácie a heslá – malo ísť o oslobodenie pracujúcich, o mier a sociálnu spravodlivosť, v skutočnosti šlo o vzburu proti Bohu a jeho zákonom. V tomto prípade treba hovoriť o miliónoch obetí. Na programe dňa bolo rozkrádanie, ožobračovanie, masové deportácie a popravy. A samozrejme falšovanie histórie, prekrucovanie faktov, prepisovanie učebníc dejepisu.
::
Silnou výpoveďou o zločinoch komunizmu je Solženicynovo dielo Súostrovie Gulag. Veľký ruský spisovateľ v ňom vyjadruje názor, že Rusko sa na nijaký socializmus nehodilo, do boľševického područia sa dostalo za nepriaznivých okolností, násilím. Komunisti ani po krvavom víťazstve v občianskej vojne neprestali s prenasledovaním skutočných či domnelých odporcov. Lenin už v januári 1918 vyhlásil, že je nutné „očistenie ruskej krajiny od všetkého škodlivého hmyzu“, pričom za „hmyz“ boli pokladaní mnohí – azda väčšina národa: „5. septembra 1918 bol vydaný Dekrét Rady ľudových komisárov o červenom terore.“ Riešila sa v ňom likvidácia „triednych nepriateľov“, či už popravou, alebo izolovaním v koncentračných táboroch. Koncentračné tábory, respektíve tábory nútených prác sa stali trvalou súčasťou fungovania sovietskeho systému; autor zdôrazňuje, že ani po Stalinovej smrti neboli zrušené (Alexander Solženicyn: Súostrovie Gulag).
::
Aj u nás – na Slovensku – máme skúsenosti s revolučnými pokusmi vybudovať akýsi nový svet, raj na zemi. Takéto snahy sú vždy spojené s ponižovaním človeka. Treba človeka vykoreniť, vziať mu domov a dôstojnosť, oklamať ho, aby sa nemohol účinne brániť!

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 45/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.