- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. novembra 2019

Tradícia je nevyhnutná


ZÁPISNÍK – 45/2019
Opakované útoky na minulosť národa majú za cieľ zničenie národa ako takého. Dejiny už nemajú zjednocovať a povzbudzovať, ale rozdeľovať, oslabovať, vzbudzovať pocit viny. Americký politik a mysliteľ Pat Buchanan píše: „Ako možno pretrhnúť korene národa? Odpoveď znie: Zničte jeho pamäť. Uprite ľuďom poznanie toho, kto sú a odkiaľ pochádzajú.“ Súčasní marxisti to prijali za svoju stratégiu. A darí sa im: „Mnohí starí hrdinovia neprežili vražedné pole nových dejín“ (Patrick J. Buchanan: Smrť Západu).
::
K falšovaniu histórie dochádza často pod rúškom „demýtizovania“. Minulosť vraj máme vnímať bez príkras. Máme sa zbaviť legiend a stereotypov. V skutočnosti sa tým myslí pošpinenie všetkého, čo tradícia považuje za veľké a čisté. Dôsledky sú zjavné: namiesto úcty znevažovanie, namiesto vážnosti posmešky, namiesto hrdinstva šašovstvo. Ľudia, ktorí takto konajú, si zrejme neuvedomujú, že tým znevažujú a zosmiešňujú v prvom rade sami seba, veď aj oni raz zapadnú do minulosti.

::
Pokrivené historické povedomie má byť začiatkom formovania nového človeka – revolučného a moderného. Ale čo sa dá postaviť na klamstve?! Nič poriadne. Z klamstva vyrastie znova len klamstvo.
::
Kultúra predstavuje súhrn všetkých hodnôt, vytvorených na uspokojenie duchovných potrieb človeka. Je za ňou dlhý generačný rad, dejinný vývin, proces odovzdávania  a prijímania, spolupráce a nadväzovania. Integrálnou súčasťou kultúry je teda tradícia. Prostredníctvom tradície sa niečo posúva ďalej, vďaka tradícii sa uchovávajú kultúrne hodnoty – uchováva sa to, čo si ľudia vážia, čo im je drahé.
::
V kontinuite života a tradície každá nová generácia prijíma a ďalej zveľaďuje duchovný majetok predchádzajúcich generácií. Je to generačná úloha, priam povinnosť – prijaté treba zveľadiť a odovzdať ďalej. Ladislav Hanus v súvise s tým hovorí o „posvätnom záväzku“ dedičstvo prevziať, naň nadviazať, rešpektovať overené zásady a normy: „Kultúra je – z tohto pohľadu – dedičstvom tradície. A zase tradícia je kultúra v jej dejinnom vývine a raste (Ladislav Hanus: Človek a kultúra).
::
Tradícia je nevyhnutná, lebo každé živé spoločenstvo potrebuje korene a živnú pôdu, takpovediac životodarný humus, z ktorého rastie. Každé spoločenstvo, pokiaľ netratilo sebazáchovný inštinkt, dbá na odkaz predkov, cení si tradíciu, čerpá z nej silu a povedomie.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 43–44/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.