- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. novembra 2019

Nedeľné slovo (45)


Pánovo slovo platí
Prorok Malachiáš už pred mnohými storočiami písal o namyslencoch, ktorí si dovoľovali ísť proti spravodlivosti, mysliac si, že „prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha, a predsa sa zachránia“ (Mal 3, 15).
Lenže prorok napísal aj to, čo mu vnukol Boh ako odpoveď na takýto ľudský postoj (Mal 3, 19): „Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou.“

Je zjavné, že človek sa vo svojej podstate nemení. V každom historickom období žili takí, čo opovrhovali Božím slovom a jeho zákonmi. Ak teda čosi podobné vidíme vo svete či nedajbože v sebe, nič nové pod slnkom. Ale Pánovo slovo platí a treba ho brať vážne.
Pánovo slovo platí tak v dvadsiatom prvom ako v prvom storočí. Nedajme sa pomýliť „pokrokom“. Žiadna technika, žiadne vedecké vymoženosti, žiadne filozofie a ideológie nám spásu neprinesú.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (44)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.