- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. novembra 2019

Nedeľné slovo (44)


Nádej veriacich
 „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.“ Tak píše apoštol Pavol o nádeji veriacich kresťanov. A pokračuje: „Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.“ Tieto biblické slová (1 Sol 4, 13–14) vyjadrujú pravdu viery a zmierňujú náš strach zo smrti.
Spomienka na zosnulých nás nabáda položiť si so všetkou vážnosťou otázku o zmysle života a smrti. Môžeme sa rozhodnúť – alebo sa prikloníme k tajomstvu, alebo k ničote. Je to zásadná voľba, ktorá ovplyvní celý náš život. Veriť je ťažké, ale vznešené.

Augustiniánsky mních Tomáš Kempenský, autor slávneho diela Nasledovanie Krista, takto píše o smrti: „Dnes človek je, a zajtra sa pominie. Šťastný, kto má hodinu svojej smrti stále pred očami a kto sa denne pripravuje na smrť. Iba ten sa môže tešiť nádejou na šťastnú hodinu smrti, kto dokonale pohŕda svetom, vrelo túži zdokonaľovať sa v čnostiach, kto si obľúbi usporiadanosť a bude sa usilovne kajať, bude ochotný poslúchať, zapierať sa a znášať akékoľvek protivenstvá z lásky ku Kristovi.“
Kempenského slová vyjadrujú tradičný kresťanský postoj, od ktorého sme sa hodne vzdialili. O to viac sa nám treba vracať k prameňom živej viery.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (43)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.