- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. februára 2020

Mozaika spomienok a svedectiev


Odkaz žije v srdci – pod týmto názvom sa skupina farníkov z farnosti Mena Panny Márie v bratislavskej Vrakuni rozhodla zostaviť a vydať knižku svedectiev a spomienok na farára Augustína Dršku k 10. výročiu jeho úmrtia. Kniha vyšla s podporou Bratislavského samosprávneho kraja vo vydavateľstve Post Scriptum v roku 2019, redakčne ju pripravil Pavol Stano. 
Kniha zachytáva celý kňazský život Augustína Dršku. Na začiatku sú fotografie z jeho kňazskej vysviacky a kópia jeho primičného obrázka a na konci fotografie z pohrebnej svätej omše v Dóme sv. Martina v Bratislave a z pohrebu v Kútoch, ako aj pohrebný obrázok a fotografia jeho pomníka.

Augustín Drška sa narodil sa 15. februára 1939, pochádzal zo Záhoria, z Kútov, kde jeho otec pracoval na železnici a matka na poli, lebo mali približne tri hektáre pôdy. Od malička žil vo vedomí, že chce byť kňazom. Jeho kňazstvo sa zrodilo v zložitom období päťdesiatych rokov, do kňazského seminára v Bratislave, vtedy jediného na Slovensku, ho prijali až na tretíkrát, keď rodičia vstúpili do JRD, kde aj on pred vstupom do seminára pracoval.
Vysvätený za kňaza bol 23. júna 1963 biskupom Ambrózom Lazíkom v Bratislave. Primície slávil 30. júna v Kútoch spolu s ďalším rodákom Alojzom Jakubcom. Ako zachytáva časová os jeho života v knihe, kňazom bol 46 rokov. Po vysviacke nastúpil ako kaplán v Štúrove. V rokoch 1964–65 bol vojakom základnej vojenskej služby v Prahe. V rokoch 1966–68 bol kaplánom v Tvrdovšovciach, v rokoch 1968–70 v Trnave, 1970–71 v Bratislave – Modrom kostole, v rokoch 1971–74 v Topoľčanoch.
Jeho vtedajší dekan Ladislav Dorušák sa zaslúžil o to, aby sa stal správcom farnosti v Ludaniciach, kde pôsobil do roku 1989. V rokoch 1989–91 pôsobil ako správca farnosti Malacky. Po zriadení novej farnosti Vrakuňa, po jej vyčlenení z farnosti Podunajské Biskupice, sa od 1. novembra 1991 stal jej prvým farárom. V rokoch 1999–2001 pôsobil v Koválove, kam patrila aj filiálka Smrdáky. V rokoch  2001–2007 pôsobil ako farár v ďalšej novozriadenej farnosti Bratislava – Dlhé Diely. V rokoch 2007–2009 v Čároch a nakoniec od júla do smrti 29. septembra 2009 ako výpomocný duchovný v Bratislave, vo farnosti Kráľovnej rodiny.
Fotografiami a spomienkami pamätníkov je v knihe dobre zdokumentovaný celý kňazský život Augustína Dršku, všetky pôsobiská, ktoré počas života vystriedal. Predhovor je od kňaza Jána Formánka, jeho dlhoročného priateľa. Ako svedectvo o zložitosti doby, v ktorej sa stal kňazom a pôsobil 26 rokov, je uvedený posudok tajomníka bohosloveckej fakulty a okresného cirkevného tajomníka. Okrem bohatej farebnej fotodokumentácie sú cenné aj zachytené svedectvá mnohých ľudí. Zvlášť sú zaujímavé svedectvá kňazov: Pavla Zemka, Jozefa Kováčika, Damiána Žilku OSB, Karola Schonwiesnera, ktorých oslovil a rozhodli sa aj z jeho podnetu a príkladu svoj život zasvätiť Bohu v kňazskom povolaní. Kniha ďalej obsahuje svedectvá mnohých rodín aj jednotlivcov, ktorých Augustín Drška zaujal svojím pôsobením a príkladom otvoreného, obetavého kňazského života.
Kniha nezamlčiava, že mal aj nepriateľov, ale svedčí o tom, že bol počas celého života verným a horlivým Kristovým kňazom, miloval Boha a človeka a zostal verný; robil všetko preto, aby ľudí získaval pre Krista. Mnohých získal a ich vďačnosť sa prejavuje aj po rokoch, keď už nielen nepôsobí v ich blízkosti, ale už, ako veríme, viac než desaťročie, v našom ponímaní času, patrí do Cirkvi oslávenej. Tento prejav vďačnosti teší dnes aj preto, že sa ho podarilo zrealizovať v časoch, keď vďačnosť nie je častým a bežným javom.
Záver knihy tvorí jeho vyznanie rodnej obci Kúty, vydané Záhorským múzeom v Skalici roku 2006, nekrológ Márie Raučinovej, pôvodne uverejnený v Katolíckych novinách 11. októbra 2009, a Slovo na záver – s dodatkom: Nech teda odkaz a pamiatka tohto Božieho človeka sa nesie ďalej, nech poteší pamätníkov a inšpiruje tých, čo ho nepoznali. Kniha nemá obsah, ale je zostavená tak pútavo a svedectvá sú také autentické, že ten kto ju chytí do rúk, ťažko ho od nej niečo odpúta skôr než ju celú prečíta a pozrie veľké množstvo obrázkov. Vďaka patrí všetkým, ktorí toto spomienkovo-inšpiratívne dielo iniciovali, tvorili a podporili. Iste sa vydarilo, o čom svedčí aj veľký záujem oň.
Kňaz Augustín Drška má osobitné zásluhy na vybudovaní Cirkevnej základnej školy v Malackách a výstavbe nového kostola v bratislavskej Vrakuni. Veľa budoval, opravoval materiálne. Bol hlboko ľudský, ale silu byť človekom čerpal vo viere, vo sviatostiach a v modlitbe. Ako povedali viacerí, bol to človek s veľkým Č, človek s otvoreným srdcom, človek so srdcom na dlani.
Kniha, ktorú vytvorilo viac než 35 autorov, zachytáva aj niektoré vyjadrenia a postoje Augustína Dršku. Je v mäkkej väzbe, vo formáte 16,5 x 20,5 cm, má 96 strán, jej súčasťou je veľké množstvo čiernobielych i farebných fotografií. Na obálke je úryvok z príhovoru Mons. Jána Formánka a fotografie, medzi nimi pôvodný kostolík vo Vrakuni a kostol v Kútoch so sochou Andreja Radlinského.

Ľudovít Košík
::
PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.