- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. februára 2020

Nedeľné slovo (60)


Práca šľachtí
V kresťanskom chápaní práca nie je nutným zlom ani činnosťou vyhradenou sluhom a otrokom. Pracovať, či už duševne alebo telesne, zarábať si na živobytie ako nádenník nie je ponižujúce. Aj v tejto oblasti priniesla Cirkev nový pohľad na človeka a jeho miesto vo svete.
Kresťanstvo pozdvihlo prácu a pozdvihlo pracujúcich. Lenivosť je hriech. „Kto nechce pracovať, nech ani neje.“ Apoštol Pavol to vyjadril jednoznačne (2 Sol 3, 10).

Pripomeňme si starobylé heslo: Modli sa a pracuj a čítaj (Ora et labora et lege). Kto sa ním riadi, nazakrpatie a nepremárni svoj čas.
Modlitba, práca a štúdium charakterizujú a formujú človeka, vnášajú do jeho života potrebný poriadok a rovnováhu.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (59)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.